Prospectus

nl en

Elective choices Taal en Communicatie I

Course
2018-2019

Binnen de trajectgebonden keuzeruimte bij Taal & Communicatie hebben de studenten de volgende opties:

  • de keuzevakken bij Taal & communicatie, zie de lijst Keuzevakken

  • colleges die vallen onder één van de andere trajecten, zie de lijst Trajectgebonden keuzevakken Taalwetenschap

  • taalverwervingscolleges aangeboden door taal- en cultuuropleidingen in Leiden

  • colleges die vallen onder de minor Tweedetaalverwerving

  • Indien studenten om goede redenen een ander taalkundig vak in hun trajectgebonden keuzeruimte op willen nemen kunnen ze hiertoe, na overleg met de studiecoördinator, een gemotiveerd verzoek bij de Examencommissie indienen.