Prospectus

nl en

Phonology 2

Course
2018-2019

Toegangseisen

Het college Fonologie I moet succesvol zijn afgerond.

Beschrijving

In dit college wordt aandacht besteed aan de fonologische theorievorming en wordt Optimality Theory geintroduceerd aan de hand van een aantal hoofdstukken van het boek van Long Peng: Analyzing Sound Patterns.

Leerdoelen

Bij een succesvolle afsluiting van dit college heeft de student inzicht in:

  • de geschiedenis van de fonologische theorievorming

  • de grondbeginselen van Optimality Theory

De student is teven in staat om zelf een analyse binnen het theoretisch kader van de Optimality Theory op te stellen en analyses van anderen te begrijpen.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 140 uur

  • Bijwonen college: 26 uur

  • Bestuderen Literatuur: 26 uur

  • Maken opdracht(en) : 26 uur

  • Voorbereiding voor toetsing: 52 uur

  • Toetsing: 10 uur

Toetsing

Toetsing

midterm: take-home tentamen
eindtoets: schriftelijke toets met korte open vragen en essayvragen

Weging

midterm: 30%
eindtoets: 70%
de eindtoets moet voldoende zijn: 5.5 of hoger

Herkansing

de eindtoets kan herkanst worden

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Zie Blackboard

Literatuur

  • Long Peng (2013). Analyzing Sound Patterns. Cambridge University Press, Units 3, 5, 6.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: Claartje Levelt

Onderwijsadministratie van Wijkplaats

E-mailadres Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk