Prospectus

nl en

Language acquisition

Course
2018-2019

Toegangseisen

Bekendheid met taalkundige begrippen uit de fonologie, morfologie en syntaxis, of de bereidheid deze kennis zelf op te doen.

Beschrijving

Dit college biedt een inleiding tot de studie van kindertaalverwerving. Aspecten van de verwerving van fonologie, morfologie en syntaxis worden geïntroduceerd aan de hand van artikelen in combinatie met praktijkstudies. Ook wordt aandacht besteed aan de rol van het taalaanbod, de onderzoeksmethoden, en de relatie tussen taaltheorie en kindertaaldata.

Leerdoelen

 • Inzicht verwerven in het proces van de eerste taalverwerving.

 • Inzicht verwerven in de onderzoeksmethoden van dit onderzoeksveld.

 • Inzicht verwerven in de aard van kindertaaldata.

 • Vanuit een theoretisch perspectief kindertaalgegevens kunnen interpreteren.

 • Hypotheses op kunnen stellen over de stappen die in de ontwikkeling gezet zouden kunnen worden.

 • Een basaal idee kunnen vormen hoe dergelijke hypotheses getoetst zouden kunnen worden.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

 • bijwonen colleges: 2 uur p.w. x 13 uur = 26 uur

 • toetsing: 4 uur

 • bestuderen literatuur: 40 uur

 • voorbereiding opdrachten (invullen reading-notes): 26 uur

 • voorbereiding toetsen: 44 uur

Toetsing

Toetsing

 • Take-home tentamen (midterm)

 • Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

Weging

Midterm: 30%
Eindtoets: 70%
De eindtoetst moet voldoende zijn (5.5 of hoger).

Herkansing

De eindtoets kan herkanst worden. Wanneer de herkansing in een voldoende resulteert, maar het gewogen gemiddelde resulteert in een onvoldoende, dan telt alleen het cijfer voor de eindtoets als eindcijfer.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

 • Blackboard wordt gebruikt voor:

 • mededelingen

 • de cursushandleiding

 • het ter beschikking stellen van de collegestof

 • het indienen van opdrachten via Turnitin

Literatuur

Artikelen, waaronder:

 • Vouloumanos, A., & Werker, J. F. (2007). Listening to language at birth: Evidence for a bias for speech in neonates. Developmental Science, 10, 159-171.

 • Maye, J., Werker, J. F., & Gerken, L. (2002). Infant sensitivity to distributional information can affect phonetic discrimination. Cognition, 82(3), B101-B111.

 • Saffran, J., Aslin, R., Newport, E. (1996). Satistical learning by 8-month-old infants. Science, 274.

 • Marcus, Vijayan, Bhandi-Rao & Vishton (1999). Rule learning in 7-months-old infants. Science 283.

 • Vihman, M. (1996). Infant Vocal Production. In: Vihman, M. Phonological Development. Cambridge MA: Blackwell, 98-120.

 • Stager, C. L., & Werker, J. F. (1997). Infants listen for more phonetic detail in speech perception than in word-learning tasks. Nature, 388, 381-382.

 • Swingley, D., & Aslin, R. (2002). Lexical neighborhoods and the word-form representations of 14-month-olds. Psychological Science, 13, 480-484

 • Valian, V. and Casey, L. (2003). Young children's acquisition of wh-questions: the role of structured input. Journal of Child Language, 30, 117-143.

 • Fernald, A., Perfors, A., & Marchman, V. (2006). Picking up speed in understanding: speech processing efficiency and vocabulary growth across the 2nd year. Developmental Psychology, 42, 98-116.

 • Valian, V. and Casey, L. (2003). Young children's acquisition of wh-questions: the role of structured input. Journal of Child Language, 30, 117-143.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: Prof. dr. C.C. Levelt

Onderwijsadministratie van Wijkplaats

E-mailadres Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk