Prospectus

nl en

Keuzeruimte BA Latijns-Amerikastudies

Course
2018-2019

De keuzeruimte bestaat uit 30 studiepunten in het derde jaar. Deze zijn verdeeld over de twee semesters dus 2× 15 EC. In de keuzeruimte is veel mogelijk, je kunt vakken volgen bij andere opleidingen en faculteiten.

Voor de invulling bestaan 2 mogelijkheden:

  • Minor: vaststaand pakket (30 EC) van vakken bij een andere opleiding. De faculteit Geesteswetenschappen biedt veel minoren. Je kunt ook een minor volgen aan een andere faculteit of zelfs bij andere universiteiten (let in dat geval goed op de verdeling over de semesters en het aantal punten). Het volledige aanbod kan je vinden in de studiegids.

  • Keuzepakket: de keuzeruimte ingevuld met vakken van andere opleidingen, door de student zelf bij elkaar gezocht (hieronder vallen ook stages).

Aandachtspunten Keuzepakket:

  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het laten passen van de vakken in je studierooster.

  • Het keuzepakket moet altijd bestaan uit 30 EC aan vakken, de vakken dienen van voldoende niveau te zijn en tussen de gekozen vakken bestaat samenhang. Het is aan te raden het pakket te laten goedkeuren voordat je begint met het volgen van de colleges.

Stage

Als onderdeel van de keuzeruimte kan je ook stage lopen. De omvang van de stage is maximaal 20 EC en kan dus nooit de volledige keuzeruimte vullen. Je zult er dus altijd nog een aantal vakken bij moeten kiezen. Een stage moet voordat je begint altijd geregistreerd zijn via de loopbaanservice. Voor meer informatie over de stageprocedure kan je terecht op de website van de loopbaanservice.

Tweede taal (Spaans of Portugees)

Het is mogelijk om in je derde jaar Spaans of Portugees te volgen om zo de tweede taal van de opleiding te leren. Neem contact op met de studiecoördinator om de mogelijkheden te bespreken.

Educatieve minor

Studenten die Spaans hebben gekozen kunnen de educatieve minor volgen. Het behalen van deze minor geeft een lesbevoegdheid Let goed op de inschrijftermijnen, meer informatie via de website van het ICLON

Het doel van deze minor is dat studenten, na een oriëntatie op het beroep van leraar en een opleiding gericht op het lesgeven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in Taalvaardigheid Spaans, een certificaat krijgen dat – in combinatie met het Bachelordiploma – aantoont dat ze gekwalificeerd zijn om les te geven in de onderbouw van havo, vwo en VMBO-t.
Studenten die de Educatieve minor hebben afgerond komen in aanmerking voor een verkort traject van 30 ipv 60 ects bij de universitaire eerstegraads lerarenopleiding voor leraar Spaans.

Goedkeuring

Het is altijd verstandig om je ideeën voor de invulling van de keuzeruimte voor te leggen aan je studiecoördinator. Als je ervoor kiest om geen Leidse minor te volgen maar de keuzeruimte in te vullen met keuzevakken of een minor aan een andere universiteit dan heb je altijd goedkeuring nodig van de examencommissie. Zij beoordelen het pakket op omvang, samenhang en niveau. Goedkeuring kun je aanvragen via het daarvoor bestemde formulier.