Prospectus

nl en

SC Seminar Crime and deviance in Japan

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Japan is vaak beschreven als een land met weinig criminaliteit en veilige straten – als een land dat, anders dan veel andere geïndustrialiseerde landen, niet geobsedeerd zou zijn door criminaliteit. In dit college zal nader worden ingegaan op de vraag in hoeverre dit beeld van Japan recht doet aan de werkelijkheid. Daarbij zal vanuit een sociologisch-criminologisch perspectief gekeken worden naar verschillende vormen van crimineel en deviant gedrag, in samenhang met formele en informele reacties op dit gedrag.
Door relevante bronnen te lezen, hierover te discussiëren, te schrijven, en presentaties te houden, zullen studenten vertrouwd raken met enkele in dit verband belangrijke onderwerpen, thema’s en theoretische inzichten.

Leerdoelen

1) vertrouwd te raken met enkele belangrijke onderwerpen, thema’s en theoretische inzichten binnen de sociologische criminologie, alsmede belangrijke verschijnselen en ontwikkelingen met betrekking tot (reacties op) crimineel en deviant gedrag in Japan.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

  • Bijwonen colleges: 2 uur p.w. x 13 uur = 26 uur

  • Voorbereiding midterm tentamen: 24 uur

  • Bestuderen literatuur: 60 uur

  • Presentatie: 6 uur

  • Eindpaper: 24 uur

Toetsing

Aanwezigheid/participatie: 15%
Presentatie: 25%
Midterm tentamen: 25%
Eindpaper: 35%

Blackboard

Blackboardwordt gebruikt voor:

*Het inleveren van opdrachten, bekend maken van cijfers, het uploaden van tijdens de colleges gebruikte powerpoint slides, etc.

  • Literatuur zal via Blackboard bekend worden gemaakt; evt. scans zullen via Blackboard beschikbaar worden gemaakt.

Literatuur

Literatuur zal via Blackboard bekend worden gemaakt/beschikbaar worden gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

E.D.Herber