Prospectus

nl en

Aristoteles Ethica Nicomachea

Course
2017-2018

Toegangseisen

Dit college is toegankelijk voor BA3 studenten GLTC en BA3 studenten Wijsbegeerte. Minimale voorkennis: overzichtscollege Geschiedenis van de Antieke Wijsbegeerte (BA1/2); voor studenten Wijsbegeerte is kennis van het Grieks geen vereiste.

Beschrijving

De Ethica Nicomachea kan met recht een klassieker genoemd worden. Het is één van de meest gelezen en besproken werken uit de geschiedenis van de filosofie. Aristoteles snijdt hierin dan ook een flink aantal universele en nog immer actule onderwerpen aan. Zo denkt hij onder meer na over de vraag wat geluk is, schetst hij een deugdenethiek die tegenwoordig weer zeer in de belangstelling staat, denkt na over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, terwijl hij ook een uitvoerig essay aan de vriendschap wijdt. In dit college, dat zowel toegankelijk is voor BA studenten GLTC als Wijsbegeerte, zullen we de Ethica Nicomachea integraal lezen en interpreteren. Verder zullen we aandacht besteden aan de rol van de Ethica Nicomachea in moderne filosofische en psychologische debat rind thema’s als deugdenethiek en de vraag naar het goede leven.

Leerdoelen

  • De student oefent zich in het analyseren van een antiek filosofische tekst en de bijbehorende secundaire literatuur, alsook het mondeling en schriftelijk presenteren hiervan.

  • De student oefent zich in het leggen van verbanden tussen antiek filosofische teksten en eigentijdse discussies

Rooster

Zie roosters Colleges Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur:

  • Bijwonen college: 28 (2 x 14 uur)

  • Voorbereiden college: 42 (3 X 14 uur)

  • Voorbereiding referaat: 30 uur.

  • Werkstuk (uitwerken referaat; maximaal 2.800 woorden): 40 uur

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

  • Bijwonen college: 28 (2 x 14 uur)

  • Voorbereiden college: 48 (6 X 14 uur)

  • Voorbereiding referaat: 30 uur

  • Tentamen college-stof: 54 uur

  • Onderzoek en schrijven eindpaper: 120 uur

Toetsing

Toetsing

5 ec:

  • referaat (30%)

  • werkstuk (70 %)

10 ec:

  • referaat (20 %)

  • tentamen (20%)

  • werkstuk (60%)

Weging

Het eindcijfer komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers

Herkansing

Een nieuw werkstuk over een door de docent te bepalen relevant thema

Nabespreking tentamen

Op afspraak.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • communicatie met de studenten
  • beschikbaar stellen materiaal

Literatuur

  • Aristoteles, Ethica Nicomachea, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Christine Pannier en Jean Verhaeghe, Historische Uitgeverij (Groningen) 19991 of later; [iedereen]

  • I. Bywater, Aristotelis ethica Nicomachea, OCT, Oxford 1894 of later. [classici]

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dhr. Dr. R.M. van den Berg