Prospectus

nl en

Greek Paleography 2

Course
2017-2018

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten die de cursussen Inleiding Griekse Papyrologie èn Paleografie van de Griekse papyri 1 gevolgd hebben.

Beschrijving

Studenten ontcijferen in gedeeltelijke samenwerking teksten van originele ongepubliceerde papyri uit de collectie van het Papyrologisch Instituut en wordt onderwezen in het uitgave-klaar maken van een Griekse papyrus.

Leerdoelen

De student kan:

 • zelfstandig Griekse papyri ontcijferen van foto of origineel, onder gebruikmaking van het apparaat papyrologie;

 • handschriften bij benadering dateren;

 • de ontcijferde tekst presenteren volgens de regels van de papyrologische editietechniek.

Rooster

Zie roosters Colleges voor keuzevakstudenten Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

De studielast bedraagt 5 EC × 28 uur = 140 uur:

 • bijwonen colleges: 28 uur;

 • voorbereiden colleges: 56 uur;

 • schriftelijke opdrachten: 56 uur.

Toetsing

 • Beoordeling van participatie; er geldt een aanwezigheidsplicht,

 • presentatie van de ‘eigen’ teksten

 • tijdig ingeleverde papers (er wordt een schriftelijke ‘editie’ van de tekst(en) als paper ingediend).

Weging

 • Participatie 40%

 • Presentatie 30%

 • papers 30%

Herkansing

Schriftelijke opdracht gevolgd door mondeling tentamen.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, specificatie huiswerk en opdrachten, verspreiding hand-outs en links naar papyrologische websites (met bijv. foto’s van behandelde teksten) die tijdens de colleges ter sprake zijn gekomen.

Literatuur

Opgave door docent

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dr. F.A.J. Hoogendijk