Prospectus

nl en

Mentoraat GLTC

Course
2017-2018

Toegangseisen

De mentoraatbijeenkomsten zijn onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Beschrijving

In het eerste jaar wordt voor de eerstejaarsstudenten een aantal mentoraatbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten gaan de studiecoördinator en docentmentor in samenwerking met de studentmentoren in op academische vaardigheden en verschillende aspecten van het studeren:

 • studievaardigheden, timemanagement;

 • woordenboekgebruik en het voorbereiden (lezen) van Grieks- en Latijnstalige teksten voor college;

 • lezen en skimmen van academische publicaties;

 • academisch schrijven;

 • bibliotheekvaardigheden;

 • kennismaking met het Rijksmuseum van Oudheden;

 • kennismaking met de Bijzondere Collecties;

 • kennismaking met onderzoeksprojecten bij GLTC.

Leerdoelen

Studenten zullen basiskennis en –inzicht verwerven op het gebied van:

 • de verschillende onderzoeksvelden binnen het vakgebied.

Studenten zullen hun vaardigheden ontwikkelen op het gebied van:

 • het efficiënt en effectief studeren;

 • het vinden van de hoofdlijnen en de hoofd ideeën van academische lezingen en publicaties;

 • het vinden van relevante literatuur, het beoordelen ervan w.b. kwaliteit en betrouwbaarheid;

 • het toepassen van de formele richtlijnen voor academisch schrijven, het gebruiken van wetenschappelijk Nederlands.

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Interactieve hoorcolleges, werkgroepen en kleine excursies (RMO, Bijzondere Collecties).

Studielast

Aan dit college zijn geen studiepunten verbonden. Er zijn in totaal 30 contacturen.

Toetsing

Verplichte aanwezigheid en actieve deelname.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden het eerste semester aangemeld door de opleiding.
In het tweede semester schrijven studenten zich zelf in voor dit vak via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J. Soerink