Prospectus

nl en

Latin: Language Acquisition 2a (A-group)

Course
2017-2018

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten GLTC zonder Latijn op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten met eindexamen Latijn volgen Latijn taalverwerving 2.

Verder is het college toegankelijk voor studenten die in het eerste blok Latijn taalverwerving 1a hebben gedaan.

Beschrijving

Dit college is het vervolg van Latijn taalverwerving 1a. In deze cursus wordt het verwerven van een basiswoordenschat afgerond en worden de onregelmatige werkwoorden (stamtijden) gememoriseerd. Aan het eind van de cursus is een niveau bereikt dat het mogelijk maakt een authentieke Latijnse tekst met de nodige hulpmiddelen (woordenboek, annotaties) te lezen.

Net als in de eerste cursus is de precieze inhoud van de colleges afhankelijk van het niveau van de deelnemers, en kan het door het kleine aantal studenten gemakkelijk op de individuele behoefte van de student afgestemd worden.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student (met een beperkte kennis van het Latijn) beschikt over:

 • elementaire kennis van taalkundige kenmerken van het Latijn op het gebied van klankleer, morfologie, dialecten en taalontwikkeling; syntaxis, semantiek en pragmatiek. (I.i/vii)

 • elementaire kennis van de Latijnse vocabulaire en stamtijden. (I.i; II.ii)

Vaardigheden

De student leert:

 • elementaire lees- en vertaalvaardigheden: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof al dan niet met behulp van woordenboek en annotaties. (II.i/ii)

 • eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Latijnse tekst te beantwoorden. (II.i/ii)

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden)

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcolleges

 • zelfstudie.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • contacturen: 28 uur;

 • voorbereiding colleges (drie uur per college): 42 uur;

 • zelfstudie en tentamenvoorbereiding: 70 uur.

Toetsing

 • schriftelijke tussentoets (30%);

 • schriftelijk tentamen (70%).

Vereisten voor minimale aanwezigheid en voorbereiding worden tijdens de eerste bijeenkomst bekend gemaakt.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Indien het geheel onvoldoende is, vervalt het resultaat van de tussentoets. In de herkansing wordt de gehele stof getoetst; het resultaat van de herkansing is het eindcijfer.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt ingezet voor basisinformatie.

Literatuur

 • Tirocinium Latinum (ed. N.H C. van Loenen e.a.), 19e editie, Uitgeverij P. Brand, 2002.

 • Kleine Latijnse Grammatica (ed. G.F. Diercks e.a.), 9e editie, Uitgeverij P. Brand, 2002.

 • H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands, 5e editie, Amsterdam UP, 2009.

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden in uSis aangemeld door de opleiding.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Opmerkingen

Geen

Contact

S.H.N. van Beek