Prospectus

nl en

Introduction to Latin: Grammar and Reading Skills 1 and 2

Course
2017-2018

Toegangseisen

Deze cursus is bestemd voor iedereen die graag Latijn wil leren, maar geen eindexamen Latijn heeft gedaan.

Heeft u wel een gymnasiumdiploma, dan is Latijn voor iedereen: hoogtepunten uit de Latijnse literatuur wellicht interessant.

Beschrijving

De student maakt kennis met de elementaire grammatica van het klassiek Latijn. Met behulp hiervan worden eenvoudige Latijnse teksten gelezen, waaronder in blok 2 enige authentieke teksten. Verder verwerft de student zich een basisvocabulaire van de meest frequente Latijnse woorden.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus beschikt de student over:

  • kennis van de elementaire grammatica van het klassiek Latijn, alsmede van de meest frequente Latijnse woorden;

  • vaardigheid om eenvoudige Latijnse teksten met begrip in het Nederlands te vertalen en vragen over de vorm en inhoud hiervan te beantwoorden.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstudie.

Studielast

De studielast bedraagt per blok 5 EC × 28 uur = 140 uur:

  • colleges: 14 × 2 uur = 28 uur;

  • collegevoorbereiding: 13 × 4 = 52 uur;

  • zelfstudie: 40 uur;

  • voorbereiding tussen- en eindtoets: 20 uur.

Toetsing

Ieder blok wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (120 minuten tijdens tentamenweek; weging 80%). Daarnaast is er halverwege ieder blok een schriftelijke tussentoets (45 minuten tijdens college; weging 20%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de twee deelcijfers.

Herkansing

Wie de tussentoets door ziekte of omstandigheden niet kan maken, moet de tussentoets samen met het tentamen aan het einde van het blok inhalen; de tussentoets kan niet worden herkanst. Wie voor de tussentoets onvoldoende scoort, moet dus proberen dit met een goed cijfer voor het tentamen te compenseren; indien het gewogen eindcijfer van het blok onvoldoende is, dan maakt men het hertentamen. Daarbij vervalt het cijfer van de tussentoets. Het cijfer voor de herkansing is dan tevens het eindcijfer.

Blackboard

Via Blackboard worden extra oefeningen, hand-outs en oefen-toetsen beschikbaar gemaakt.

Literatuur

  • H. Oranje (1993 of later), Latinitas. Cursus Latijn, Hans Oranje, Amsterdam: VU Uitgeverij; ISBN 90-5383-230-0

  • H. Pinkster (ed.) (1998 of later), Woordenboek Latijn-Nederlands, Amsterdam University Press, Amsterdam. [ook online beschikbaar via netwerk of proxy van de Universiteit Leiden: www.latijnnederlands.nl]

Teksten, vertalingen en opdrachten worden door de de docent verstrekt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dhr. Dr. J. (Jörn) Soerink