Prospectus

nl en

Dante poeta del mondo medievale

Course
2017-2018

Toegangseisen

Beheersing van het geschreven en gesproken Italiaans op niveau B1.

Beschrijving

Op college wordt, na een algemene inleiding tot het werk van Dante, een aantal zangen uit de Hel behandeld. Daarbij verwerft de student vertrouwdheid met de thematiek en het taaleigen van de Komedie in het algemeen en de Hel in het bijzonder, binnen de religieuze, filosofische en literaire context van de late Middeleeuwen. Verder leert de student om te gaan met een uitvoerig wetenschappelijk commentaar, en gebruik te maken van de belangrijkste bibliografische hulpmiddelen en informatiebronnen bij de studie van de Komedie.

Leerdoelen

Verwerving van een solide basiskennis van de onder “Beschrijving” genoemde materie.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Studielast

  • Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 112 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Schriftelijk tentamen (100 %).

Herkansing

Schriftelijk tentamen (100%)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Dante Alighieri, La Divina Commedia: Inferno con Strumenti, con commento di A. M. Chiavacci Leonardi, Bologna, Zanichelli, ISBN 978-8808-09579-4.

Studenten die de hele Commedia wensen te bezitten (warm aanbevolen!), kunnen in plaats van bovenstaande editie van het Inferno ook de complete editie van de Commedia met hetzelfde commentaar aanschaffen: Dante Alighieri, Commedia, con il commento di A. M. Chiavacci Leonardi, Bologna, Zanichelli, ISBN 978-8808-10550-9 (met cd-rom voor Windows, met daarop alle werken van Dante).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dr. P.A.W. van Heck

Opmerkingen

-