Prospectus

nl en

Capolavori moderni e contemporanei

Course
2017-2018

Toegangseisen

Beheersing van het geschreven en gesproken Italiaans op niveau B1.

Beschrijving

Tijdens dit college zullen de romans behandeld worden van enkele Italiaanse schrijvers die representatief zijn voor de stromingen van het Modernisme en het Postmodernisme: Italo Svevo (La Coscienza di Zeno), G. Tomasi di Lampedusa (Il Gattopardo), Antonio Tabucchi (La testa perduta di Damasceno Monteiro), Italo Calvino (Se una notte d’inverno un viaggiatore), Melania Mazzucco (Un giorno perfetto), Elena Ferrante (L’amica geniale).

Leerdoelen

Interpretatie van representatieve romans uit de 20e eeuw in hun cultureel-historische context; mondelinge discussie en geschreven analyse.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

In dit werkcollege worden de studenten getraind om een elementaire analyse (structuur, narratief model, thema) te maken van zes romans van moderne schrijvers. De studenten moeten twee presentaties van 10 minuten houden (over La coscienza di Zeno en Se una notte d’inverno un viaggiatore) en vier papers van elk 1500 woorden schrijven (over Il Gattopardo, La testa perduta di Damasceno Monteiro, Un giorno perfetto en L’Amica geniale).

Het is nodig om de romans te lezen vóór aanvang van de colleges. Informatie over de opzet en de beoordelingscriteria van de presentaties en de werkstukken wordt drie weken tevoren op blackboard gezet. Deelname aan de werkcolleges, het houden van de presentaties in het Italiaans en het schrijven van de papers in het Italiaans is verplicht. Het werkstuk of de sheets (of handout) van de presentatie moeten 24 uur vóór aanvang van ieder werkcollege bij de docent worden ingeleverd.

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Colleges: 14 uur

 • Zelfstudie: 126 uur

Toetsing

Tentamenrooster

 • Twee presentaties van elk 10 minuten

 • Vier papers van elk 1500 woorden
  Het eindcijfer van het vak is het gemiddelde van de cijfers die zijn behaald voor de zes onderdelen.

Herkansing

 • De presentaties kunnen niet herkanst worden

 • Een paper van 6000 woorden
  Het eindcijfer van de herkansing is het gemiddelde van de twee presentaties en de paper van 6000 woorden.

  Nabespreking papers

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van het studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van het eindcijfer.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

 • I. Svevo, La Coscienza di Zeno

 • G.Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo

 • I. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore

 • A.Tabucchi, La testa perduta di Damasceno Monteiro

 • M. Mazzucco, Un giorno perfetto

 • E. Ferrante, L’amica geniale

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dr. M.J.J.P. Heijkant

Opmerkingen

Deelname aan het college is verplicht en zal gecontroleerd worden.