Prospectus

nl en

Het Italië van pausen, keizers en steden (cultuurkunde)

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college Cultuurkunde wordt een overzicht gegeven van de Italiaanse geschiedenis vanaf de vroege Middeleeuwen tot en met de Renaissance. Tevens wordt aandacht geschonken aan de belangrijkste culturele en sociale aspecten van deze periode. De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: het einde van het Westromeinse Rijk en de territoriale eenheid van Italië; de invasie van de Longobarden; de verhouding tussen de Paus en de Keizer (9e-11e eeuw); de investituurstrijd; het ontstaan van de stadstaten; het conflict tussen de stadstaten en de Keizer; de guelfi en de ghibellini; de ontwikkelingen in Zuid-Italië (overheersing van Byzantijnen, Arabieren, Normandiërs, Fransen, Spanjaarden); het ontstaan van de Signoria; de vorstendommen in de Po-vlakte.

Leerdoelen

Kennis van de grote lijnen van de Italiaanse geschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot en met de Renaissance, opdat de studenten in staat zijn om de belangrijkste literaire werken uit deze periode, die tijdens de literatuurcolleges worden behandeld, te plaatsen in hun historische context.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

  • Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 14 uur

  • Zelfstudie: 124 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Schriftelijk tentamen met korte open vragen.

Herkansing

Schriftelijk tentamen met korte open vragen.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Inleidende Literatuur

  • G. Holmes (edited by), The Oxford illustrated history of Italy, Oxford University press, 2001

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor à-la-carte-onderwijs.

Contact

Dr. M.J.J.P. Heijkant

Opmerkingen

Deelname aan het college is verplicht en zal gecontroleerd worden.