Prospectus

nl en

Trajan's Legacy

Course
2017-2018

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding op de kernbegrippen en de basisdisciplines van de taalkunde, die geïllustreerd worden aan de hand van de Romaanse talen. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Historische inleiding: waar komen de Romaanse talen vandaan?
2. Fonologie: wat is de klankinventaris van de Romaanse talen en wat zijn karakteristieke eigenschappen daarvan?
3. Morfologie: uit wat voor basiselementen kan je woorden opbouwen in de Romaanse talen?
4. Syntaxis: waarin onderscheidt de woordvolgorde van de Romaanse talen zich van andere talen?
5. Semantiek: hoe zitten betekenisrelaties tussen woorden in elkaar? En wat voor woorden hebben Romaanse talen geleend?
6. Wat kan je verder nog met taalkunde? Klinisch, computationeel, forensisch psycholinguïstiek, 1ste en 2de taalverwerving.

De cursus zal beginnen met een quizvraag: waarom heet deze cursus ‘de erfenis van Trajanus’?

Leerdoelen

De student is in staat om basisbegrippen van de Romaanse en de algemene taalkunde te definiëren, verklaren, en illustreren aan de hand van concrete voorbeelden.
De student moet kunnen aantonen inzicht verworven te hebben in de complexiteit van de basisproblemen en de basisbegrippen van de Romaanse taalkunde.

Rooster

Frans: Collegerooster
Italiaans: Collegerooster
Latijns-Amerikastudies: Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege: 2 uur per week
Dit college wordt deels in het Nederlands en deels in het Engels gegeven.

Studielast

  • Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 112 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Frans: Tentamenrooster
Italiaans: Tentamenrooster
Latijns-Amerikastudies: Tentamenrooster

Schriftelijk tentamen met open vragen (100%)

Herkansing

Schriftelijk tentamen met open vragen (100%)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Reader via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Prof.dr. J.E.C.V. Rooryck
Dr. M. Parafita Couto