Prospectus

nl en

Linguistics in the Class Room

Course
2017-2018

In deze cursus bekijken we hoe taalkunde een rol zou kunnen spelen binnen het schoolvak Nederlands. We doen dat door enerzijds te onderzoeken welke aspecten van de taalkunde op dit moment binnen het schoolvak worden gedoceerd en op welke wijze dit gebeurt. Anderzijds gaan we zelf op zoek naar taalkundige fenomenen waarvan wij denken dat ze geschikt zijn om op de middelbare school te doceren. We onderzoeken vervolgens de taalkundige achtergrond van deze fenomenen en zetten die kennis vervolgens om naar een module die kan worden gebruikt in het middelbaar onderwijs.

De uitkomst van deze cursus is concreet een boek/website met een aantal goed doortimmerde modules die kunnen ingezet in het middelbaar onderwijs op het grensgebied van de morfologie en syntaxis.

Zie voor meer informatie op Masterlanguage