Prospectus

nl en

Labview

Course
2017-2018

Toegangseisen

Programmeermethoden

Beschrijving

De LabVIEW-cursus is een introductie in de programmeertaal LabVIEW, ontwikkeld door National Instruments. LabVIEW is een hoofdzakelijk visuele programmeertaal die op relatief eenvoudige wijze (geautomatiseerde) data-acquisitie en communicatie met randapparatuur vanuit een PC mogelijk maakt. Ook is deze software geschikt voor dataverwerking.
De eerste practica omvatten een programmeer-vaardigheidstraining; de laatste drie dagdelen worden besteed aan een door de student te kiezen (klein) onderzoek, dat uiteraard met behulp van LabVIEW moet worden gerealiseerd.

Leerdoelen

Specifiek zal worden geoefend met:

  • IEEE-488 (GPIB)-communicatie

  • analoge en digitale signaal in- en uitvoer met behulp van ADC/DAC’s

  • feedback
    Na het volgen van de cursus zou men in staat moeten zijn om zelfstandig nieuwe programma’s te schrijven, alsmede bestaande programmatuur te doorgronden en te verbeteren.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Deze cursus bestaat uit een kort inleidend college waarin de groepen worden samengesteld. Er zijn 8 verplichte dagdelen practicum, en een samenvattend college voor de vrije opdracht. Vanzelfsprekend wordt ook enige zelfstudie verwacht in de vorm van het voorbereiden van de opdrachten voor deel twee en drie.

Toetsing

Beoordeling vind plaats op basis van de eindopdracht in deel drie. De criteria zijn:

  • Keuze van het probleem (goede balans tussen haalbaarheid en uitdaging)

  • Implementatie (syntax, effectiviteit, efficiëntie)

  • Labjournaal (Helder, compleet en accuraat)

Blackboard

Aanvullende informatie over de gebruikte hardware en software is beschikbaar op Blackboard.
Voor toegang tot Blackboard is een ULCN-account nodig).Blackboard UL

Literatuur

Dictaat wordt uitgereikt tijdens inleidend college.

Contact

Contactgegevens Docent:Dr.ir. J. van Noort (John)