Prospectus

nl en

Inleiding Astrofysica

Course
2017-2018

Toegangseis

VWO wiskunde en natuurkunde

Beschrijving

Dit college vormt de basis voor de studie in de sterrenkunde en dient als inleiding op alle volgende sterrenkunde colleges. De belangrijkste onderwerpen in de moderne sterrenkunde worden tijdens dit college geïntroduceerd, beginnend met een inleiding van de hemelmechanica en hoe we het Heelal kunnen waarnemen. Daarna passeert ons zonnestelsel de revue, alsmede de recente ontwikkelingen op het gebied van exoplaneten. Daarna behandelen we de zon, de werking van sterren en de verschillende fasen in het leven van sterren. Vervolgens verkennen we ons eigen melkwegstelsel en nemen dat als uitgangspunt voor de studie van de sterrenstelsels om ons heen. Sterrenstelsels blijken te clusteren en via lokale groepen en superclusters van sterrenstelsels werken we ons naar het begin van ruimte en tijd: de big bang. We sluiten het college af met de beginselen van de kosmologie – de studie van het universum als geheel.

Leerdoelen

 • Kennis van de belangrijke keerpunten in de geschiedenis van de sterrenkunde

 • Begrip van basis-astrofysica: Licht, energie, lijnstraling

 • Basiskennis van astronomische waarneemtechnieken en telescopen

 • Kennis van de opbouw van ons zonnestelsel

 • Kennis van waarneemmethoden van exoplaneten

 • Basiskennis van opbouw en werking van de zon

 • Basiskennis van opbouw van sterren en sterevolutie, witte dwergen, neutronensterren en zwarte gaten.

 • Kennis van de opbouw van de Melkweg en andere sterrenstelsels

 • Basisbegrip van grote schaal structuren en kosmologie – de oerknal

 • Toepassen van de wetten van Kepler

 • Toepassen van Doppler effect en roodverschuiving

 • Toepassen van verschuivingswet van Wien en de wet van Stefan Boltzmann

 • Toepassen van lichtkracht vergelijkingen, schijnbare en absolute magnitude

 • Toepassen van afstand en parallax

 • Toepassen van scherpte van telescoop

 • Toepassen van evenwichtstemperatuur van planeet

 • Toepassen van radiele snelheidstechniek

 • Toepassen van ontsnappingssnelheid en Schwarzschildstraal

 • Toepassen van de wet van Hubble

Vaardigheden

Bij dit vak worden studenten getraind in de volgende gedragsgerelateerde vaardigheden (soft skills):

 • Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)

 • Kritisch denken (vragen stellen, aannames controleren)

Rooster

Zie Roosters bachelor Sterrenkunde 2017-2018

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkcolleges

Toetsing

Het hertentamen telt voor 100%, dus hiervoor tellen de huiswerkopdrachten niet mee.

Blackboard

Er wordt tijdens het college gebruik gemaakt van Blackboard. Voor toegang is een ULCN-account nodig. Meer informatie:

Literatuur

Foundations of Astrophysics, Ryden & Peterson, ISBN 9780321595584 (verplicht)

Aanmelden

Schrijf je in via uSis. Meer informatie over hoe je je moet inschrijven voor vakken en tentamens, vind je hier. Klik op de link voor meer informatie over Aanschuif- en Contractonderwijs.

Contact

Docent: Prof. dr. Henk Hoekstra
Assistenten: Bas Zoutendijk, Julia Wasala, Gerben Jolink, Amy Louca, Sanna Heesakkers, Rosa Hoogenboom
Website: Inleiding Astrofysica

Opmerkingen

Geen