Prospectus

nl en

MACH Seminar Worldviews in early modern Japan

Course
2017-2018

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Dit college richt zich op de verbeelding van binnen- en buitenland in de Japanse literatuur en visuele cultuur van (voornamelijk) de vroegmoderne, of Edo periode (1600-1868). Hoe stelde men zich Japan en de wereld daarbuiten voor? Door het onbekende of minder bekende te verbeelden, beschrijft men tegelijkertijd wat ‘normaal’, ‘geciviliseerd’ of onderdeel van de eigen identiteit is. Aan bod komen onder andere encyclopedieën, poëzie, landkaarten, reisgidsen, reisliteratuur, en geïllustreerde boeken over exotische plaatsen. Studenten zullen vertrouwd worden gemaakt met recente literatuur over collectieve verbeelding, plaats/ruimte, representatie, wereldbeelden, identiteit, mobiliteit en printcultuur in de vroegmoderne samenleving. Het tweede blok is gericht op de verbeelding van historische en eigentijdse verhalen: we bestuderen thema's in vroegmoderne populaire literatuur en theater, maar ook de representatie van de Edo-periode zelf in de moderne verbeelding. Tijdens de cursus zal kennis gemaakt worden met originele materialen aanwezig in Leidse collecties.

Leerdoelen

 1. Voortbouwend op de kennis van de premoderne geschiedenis opgedaan in het eerste jaar, inzicht verkrijgen in vroegmoderne Japanse tekst/beeld cultuur.
 2. Kritische analyse van academische teksten en dit zowel mondeling als schriftelijk kunnen presenteren.
 3. Kennismaking met primaire visuele/tekstuele bronnen en manieren waarop men deze kan benaderen in cultuuranalyse.

Rooster

Zie roosterpagina Japanstudies

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Bestuderen literatuur: 48 uur

 • Voorbereiding presentatie + webpostings: 14 uur

 • Onderzoekspaper: 40 uur

 • Literatuurbespreking: 14 uur

Totale studielast: 140 uur

Toetsing

 • participatie (webposts en mini-presentaties): 10%

 • literatuurbespreking: 30%

 • eindpaper (2.000-2.500 wrd.): 60%

Elk onderdeel moet met een voldoende afgesloten worden. Bij een onvoldoende (literatuurbespreking/eindpaper) kan eenmaal worden herkanst, mits de eerste deadline gehaald is. Er geld een aanwezigheidsplicht van 70%.

Blackboard

Ja

Literatuur

Wordt bekend gemaakt in de syllabus (Blackboard).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Mw. A. van Ewijk MA