Prospectus

nl en

Study abroad

Course
2017-2018

Alleen voor hoofdvakstudenten die in het cursusjaar 2016-2017 zijn begonnen als hoofdvakstudent Japans.

Een verblijf van drie maanden (voor Toyama en Okayama. vijf maanden voor Nagasaki) in Japan gedurende blok IV van het tweede studiejaar, dat wil zeggen van begin april tot en met juli (tot en met augustus voor de studenten die bij Nagasaki Universiteit studeren).

VEREISTEN:
studenten dienen hun PROPEDEUSE behaald te hebben en van het BA2 programma tenminste Taalverwerving IIa en Teksten IIA succesvol af te ronden voor vertrek naar Japan.