Prospectus

nl en

JS Text Seminar SC

Course
2017-2018

Dit is de cursusbeschrijving van 2016-2017
De nieuwe cursusbeschrijving volgt zo spoedig mogelijk.

Toegangseisen

Met goed gevolg afgerond hebben van BA2 Taalvakken.

Beschrijving

Het eerste gedeelte van de cursus wordt studenten de basisvaardigheden van cursorisch lezen aangeleerd.(5-6 weken). In het tweede deel wordt een selectie van teksten behandeld zoveel mogelijk gerelateerd aan de scriptieonderwerpen van het BA werkstuk. Door middel van webpostings wordt analytische en schrijfvaardigheid getrained.

Leerdoelen

Het analyseren van in het Japans gestelde teksten ten einde relevante informatie voor het BA eindwerkstuk te kunnen identificeren.

Rooster

Zie rooster
1e semester 12 weken

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:
Colleges 13×2= 26
voorbereiding collegess: 13×2=26
8 webpostings: 8 × 2 =16
aflsuitend werkstuk (twee versies) : 70

Toetsing

De wijze waarop de cursus getoetst wordt. Mogelijkheden (NB indien voor een combinatie van toetsvormen wordt gekozen dient gespecificeerd te worden welke weging gehanteerd wordt in de totstandkoming van het eindcijfer):

  • Participatie incl aanwezigheid en webpostings 50%
    De cursus telt 8 webpostings waarvan de 5 hoogste cijfers gelden.

  • Onderzoekswerkstuk:50% herziene versie bij tweede deadline geldt als herkansing.

Blackboard

Ja, Blackboard als bron voor informatie en plaatsen webpostings

Literatuur

wordt via Blackboard bekend is

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Drs. M.M.E. Buijnsters