Prospectus

nl en

Microeconomics

Course
2017-2018

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Na een algemene inleiding in de micro-economie zal de aandacht uitgaan naar de keuzetheorie. Uitgangspunt is dat economische handelingen doelgericht zijn: de beperkte middelen die een subject voorhanden heeft worden zodanig gebruikt dat een bepaalde doelstelling bereikt wordt. Dit algemene uitgangspunt wordt op de handelingen van de consument en producent toegepast. Vervolgens komt het functioneren van markten aan de orde. Ook zal een begin worden gemaakt met het analyseren van strategische interactie met behulp van de speltheorie.

Leerdoelen

 • Reproduceren en interpreteren van concepten in sleutelgebieden in de micro-economie reproduceren en interpreteren: keuze en beslissingskunde, informatie en onzekerheid, huishouden- en bedrijfsgedrag, organisaties en markten, allocatie en welvaart en gedragseconomie.

 • Reproduceren en interpreteren van concepten in sleutelgebieden in de meso-economie: marktstructuren en -functioneren, bedrijfsstrategie, bedrijfsdoelstellingen en -functioneren.

 • Het kunnen gebruiken van standaard wiskundige methoden die veel in micro-economie toegepast worden.

Rooster

Het rooster is te vinden via de studenten website.
Zie voor het meest actuele rooster en het zalenrooster, SIN-online van de Erasmus School of Economics.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Practicumcollege

 • Sommencollege

 • Webcasts

Toetsing

 • Twee tussentoetsen met open vragen (20%). De 20% voor de tussentoetsen wordt gelijkelijk verdeeld over twee tussentoetsen (week 4 en week 7).

 • Schriftelijk (her-)tentamen met open vragen (80%).

 • Verplichte aanwezigheid bij tenminste 70 % van de practica (deze verplichting geldt niet - indien van toepassing - voor HBO/WO-schakelstudenten, deeltijdstudenten, cursisten en studenten die reeds eerder een geldig - in OSIRIS geboekt - maar onvoldoende vakresultaat hebben behaald).

LET OP: behaalde resultaten van tussentoetsen en het schriftelijke (her-)tentamens blijven bij de ESE een academisch jaar geldig.

Bonus

 • Er is een bonus van 0 tot 0,5 te verdienen door het oefenen met Connect. Als u geen Connect toegang heeft, kunt u die bonus niet ontvangen.

Blackboard

Bereikbaar via SIN-online van ESE.

Literatuur

Verplicht:

 • Microeconomics and Behavior, 2nd edition van Frank and Cartwright (2016) - inclusief toegang tot Connect.
  Vanaf september is bovenstaand boek te koop via Connect.

LET OP: Voor het digitaal oefenen en evt. de bijbehorende bonus heeft u ook toegang tot Connect nodig. Die is zo nodig ook los te koop (met creditcard).

Aanmelden

Studenten dienen zich zowel in Leiden als in Rotterdam aan te melden voor het tentamen.

 • Leiden:
  Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
  Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

 • Rotterdam:
  Aanmelden in Rotterdam.

Contact

Website

Micro-economie.

Opmerkingen

Dit vak wordt georganiseerd door de Erasmus School of Economics en vindt plaats in Rotterdam.