Prospectus

nl en

Statistiek 2

Course
2017-2018

Beschrijving

Statistiek 2 bouwt verder op de kennis en vaardigheden die zijn verworven in Statistiek 1. Eerst zullen de relevante concepten uit Statistiek 1 worden herhaald en verder verdiept. Uitbreidingen van de statistische modellen met meerdere verklarende variabelen, data met homoscedasticiteit of niet normaal verdeelde rest termen worden behandeld. Het begrip bias en standaard fout worden bekeken vanuit het perspectief van resampling methoden. Multivariate statistische methoden zoals K-means en principale componenten analyse worden behandeld vanuit het perspectief van een exploratieve statistiek.
Tijdens de werkcolleges worden de methoden toegepast en worden er reflectieve vragen gesteld. Er zal uiteindelijk verder worden ingegaan op de rol van de statistiek in het ontwerpen van experimenten.

Leerdoelen

Verder inzicht verschaffen in de relatie tussen onderzoek, waarnemingen, data en statistiek. Het toepassen van meer geavanceerde methoden als basis statistische methoden niet kunnen worden ingezet. Statistische concepten inzetten om experimenten te ontwerpen.

Literatuur

Medical statistics at a Glance¬ 3rd edition, Aviva Petrie and Caroline Sabin, Wiley-Blackwell, ISBN : 978-1-4051-8051-1 plus een paar Downloadbare pdf files.
De gebruikte software is gratis en we raden het aan om het op je eigen computer of laptop te installeren. Zie blackboard voor meer details.

Coordinator

Dhr. Dr. H.G.J. van Mil

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Geïntegreerd hoor- en werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen (85 % van eindcijfer) plus een opdracht in R (15 % eindcijfer)

Ingangseisen

Basiskennis statistiek (equivalent aan Statistiek 1 of hoger)