Prospectus

nl en

Thema Effecten van geneesmiddelen 1

Course
2017-2018

Beschrijving

De toediening van een farmacon heeft als doel een therapeutisch effect te bewerkstelligen. Hiervoor moet de werkzame stof, in voldoende hoge concentratie, op de plaats van werking terecht komen. Tijdens thema effecten van geneesmiddelen 1 (TE-1) worden in brede zin de “lotgevallen van een geneesmiddel” van toediening tot uitscheiding behandeld. Hiervoor worden fysiologische processen besproken die de absorptie, distributie, metabolisme (ook wel “biotransformatie”) en eliminatie van geneesmiddelen bepalen. Ook wordt de farmacodynamiek, i.e. de werkingsmechanismen van geneesmiddelen besproken.
TE-1 vormt de basis voor de overige vakken binnen ‘thema effecten van geneesmiddelen’; in TE-2 zal de farmacokinetiek van geneesmiddelen besproken worden en in TE-3 de toxiciteit van geneesmiddelen.

Leerdoelen

  • De studenten hebben adequate kennis van ADME: Absorptie, Distributie, Metabolisme, en Excretie van farmaca

  • De studenten hebben adequate vaardigheden betreffend de farmaco-/toxico-kinetiek. Het gaat om zowel “mathematische vaardigheden” (het kunnen uitrekenen) als om de interpretatie in het kader van gewenste en ongewenste effecten.

  • De studenten hebben adequate kennis van biotransformatie (metabolisme) en de gevolgen daarvan voor werkzaamheid en toxiciteit van een geneesmiddel.

  • De studenten zijn op de hoogte van fundamentele werkingsmechanismen van farmaca in termen van receptoren, signaaltransductie, geneesmiddel interacties, diverse typen antagonisme etc.

Literatuur

Aanbevolen:

  • C.D. Klaassen & L.J. Casarett & J. Doull; _Casarett & Doull’s Toxicology; McGraw-Hill Education; 8e editie; ISBN 9780071769235

  • H.P. Rang & M,M. Dale; Rang & Dale’s Pharmacology; Churchill Livingstone; 8e editie; ISBN 9780702053627

  • Rowland and Tozer; Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics; Lippincott Williams And Wilkins; 4e editie; ISBN 9780781750097

  • Mulroney & Myers; Netter's Essential Physiology; Elsevier; 2e editie; ISBN 9780323358194

Coordinator

Dhr. Dr. E.H.J. Danen

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Ingangseisen

Niet van toepassing