Prospectus

nl en

Fysiologie

Course
2017-2018

Beschrijving

Fysiologie is de leer van het functioneren van het levende, complete organisme, van het (sub)cellulaire niveau, via weefsels en organen tot en met orgaansystemen. Tijdens het blok komen onderwerpen aan bod die fundamenteel zijn voor de fysiologie, zoals het zenuwstelsel, cardiovasculaire stelsel, ademhaling, spijsvertering, endocriene stelsel en het urinaire stelsel.

Tijdens het blok fysiologie wordt naast klassieke colleges en practica ook gewerkt via een ‘blended learning’ vorm. Bij blended learning wordt er met behulp van de digitale leeromgeving gewerkt, waarbij de student thuis al reeds zelfstandig en actief aan de slag gaat met de leerstof.

Leerdoelen

Het verkrijgen van kennis en inzicht in het functioneren van fysiologische orgaan- en regelsystemen, in het bijzonder om dit toe te kunnen passen op geneesmiddelonderzoek.

Literatuur

  • Verplicht: Mulroney & Myers, Netter’s Essential Physiology, 2nd Edition (2015). Uitgever: Elsevier. ISBN 9780323358194

  • Aanbevolen: Mulroney & Myers, Netter’s Physiology Flash Cards, 2nd Edition (2015). Uitgever: Elsevier. ISBN 9780323359542

Coordinator

Mw. Dr. A. Moelker

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, practica, e-learning

Toetsing

Het eindcijfer zal worden samengesteld uit de resultaten van het schriftelijk examen (90%) en de studieopdrachten (10%). Een actieve participatie tijdens de verplichte practica is voorwaardelijk voor het verkrijgen van de studiepunten.

Ingangseisen

Niet van toepassing