Prospectus

nl en

Practicum Cellulaire Biochemie

Course
2017-2018

Beschrijving

Tijdens het practicum Cellulaire Biochemie werk je in een onderzoeksteam aan een klein onderzoek dat is gebaseerd op recente bevindingen van wetenschappers van het Leiden Academic Center for Drug Research (LACDR).
Je zult bestuderen hoe verschillende 14-3-3 eiwitten zouden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en progressie van borstkanker. Naar twee processen die hierbij een belangrijke rol spelen wordt specifiek gekeken, te weten groeifactorsignalering en de zogenaamde epitheliale-mesenchymale transitie (EMT). Met behulp van kwantitatieve PCR (qPCR) leer je veranderingen in genexpressie te meten en door middel van Western blotting zul je leren om veranderingen in eiwitexpressie en signalering te meten. Daarnaast zullen met behulp van celkweek veranderingen in proliferatie en morfologie van cellen worden bestudeerd.

Coordinator

Dhr. Dr. E. Danen

Doelgroep

BFW2

Toegangseisen

De toets Veiligheid dient met goed gevolg te zijn afgelegd vóór de start van het practicum; voor BFW is dit een deeltoets van het vak Inleiding BFW.

Onderwijsvorm

Practicum, online voorbereiding, werk- en discussiegroepen

Literatuur

 • Literatuur wordt voor de start van het vak bekend gemaakt via LabBuddy (online leeromgeving)

 • Aanbevolen: The Biology of Cancer (2nd edition) Robert A. Weinberg (Garland Science); ISBN 9780815345282

Leerdoelen

 • Zelfstandig experimenten kunnen uitvoeren, waarbij je nauwkeurig, schoon en veilig te werk gaat.

 • Kunnen maken van oplossingen met de juiste concentratie, het maken en berekenen van verdunningen.

 • Leren plannen van experimenten.

 • Kunnen vastleggen van werkwijze en resultaten in het labjournaal, zodat een collega wetenschapper jouw experimenten kan herhalen.

 • Interpreteren van onderzoeksgegevens en deze relateren aan feiten uit de literatuur.

 • Leren rapporteren op een wetenschappelijke manier.

Toetsing

Het cijfer is als volgt opgebouwd:

 • Indrukcijfer (40%), waaronder voorbereiding, experimentele vaardigheid en actieve participatie tijdens werk- en discussiegroepen

 • Verslaglegging (60%)

 • Aanvullende voorwaarde voor slaging is dat voor alle afzonderlijke onderdelen ten minste een 5.5 moet worden behaald en dat het gewogen gemiddelde van de deelcijfers ten minste een 6.0 bedraagt.

De beoordelingsrubrics zijn te vinden op de online leeromgeving.