Prospectus

nl en

Leren en instructie 2

Course
2016-2017

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding.

Leerdoelen

  • De student is in staat voort te bouwen op de theorie uit Leren en Instructie 1 en deze te verbinden met onderwerpen op niveau van schoolbeleid en maatschappij (o.a. diversiteit). • De student is in staat inzichten uit (de in Leren en Instructie 1 en 2) aangeboden theorie over klassenmanagement, algemene didactiek, en schoolorganisatie en ervaringen uit de onderwijspraktijk aan elkaar te verbinden.

Beschrijving

Leren en Instructie 2 richt zich op de verbreding en verdieping van de kennis van studenten op het gebied van klassenmanagement, algemene didactiek, en schoolorganisatie (mede afhankelijk van de leerbehoeften en praktijkervaringen van de studenten). Een rode draad door de bijeenkomsten is het thema diversiteit. Door te focussen op verschillende uitwerkingen van diversiteit ontwikkelen studenten kennis waarmee ze de deelname en betrokkenheid van alle leerlingen kunnen bevorderen. Door het thema ook vanuit een breder perspectief te bekijken krijgen studenten meer zicht op de relatie tussen de eigen onderwijspraktijk en schoolbeleid.

Werkvorm

Werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing

  • Presentatie van een analyse van de eigen onderwijspraktijk binnen het thema diversiteit. De analyse heeft betrekking op hoe de eigen onderwijspraktijk gesitueerd is/gevormd wordt door schoolbeleid en maatschappij (voor beoordelingscriteria, zie studiewijzer). – Video- analyse opdracht (hierbij wordt een beoordelingsmodel gebaseerd op de rubric professional, regisseur, vakdidacticus en pedagoog gebruikt).

Literatuur

In overleg met de docent wordt gebruik gemaakt van:

  • Ebbens & Ettekoven, Effectief leren: basisboek, Noordhoff, 2012 (derde druk), ISBN 9789001815448

  • Teitler, P.I. (2013), Lessen in orde, Coutinho, 2013 (tweede druk), ISBN 9789046903544

  • Reader ‘Leren en Instructie 2’

  • Janssen, F, Hulshof, H., & K. van Veen (2016). Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Praktisch gereedschap om je onderwijsrepertoire te blijven uitbreiden. Leiden/Groningen: UFB. Het boek is gratis beschikbaar als pdf via de volgende link: http://wordpress2.iclon.nl/iclonboekenblog/wp-content/uploads/2016/03/uitdagendgedifferentieerdvakonderwijsdef.pdf
    Een gedrukt exemplaar kan voor 10 euro (uitsluitend à contant en gepast) worden aangeschaft in de startweek van de opleiding, bij de balie van het ICLON (3e verdieping)

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster