Prospectus

nl en

Opdracht (Essay)

Course
2016-2017

Het volledige minorprogramma wordt afgesloten met een afrondende theoretische (essay) of praktische opdracht.