Prospectus

nl en

De Miraculeuze Terugkeer van Blasfemie

Course
2016-2017

This information is only available in Dutch.

Toegangseisen

Dit vak is een Honours Class en is in principe dus alleen toegankelijk voor studenten van het Honours College. Enkele plaatsen zijn beschikbaar voor reguliere studenten.

Beschrijving

Een van de meest spectaculaire verschijnselen van onze tijd is de miraculeuze terugkeer van blasfemie (godslastering). Enerzijds kunnen we onderkennen dat godslastering in vele westerse landen wordt gedecriminaliseerd. Anderzijds moeten we constateren dat van een toename van vervolgingen kan worden gesproken in andere delen van de wereld. Uit Pakistan, Saoedi-Arabië, Afghanistan komen berichten van mensen die worden veroordeeld, met draconische maatregelen gestraft en soms zelfs worden vermoord door lynch-mobs. Ook in de westerse wereld komt dat voor. Men zou zelfs de moord op de redactie van Charlie Hebdo als zodanig kunnen beschouwen. In deze Honours Class wordt dit fenomeen geanalyseerd waarbij een team van Belgische (Gentse) en Leidse wetenschappers betrokken is.

Leerdoelen

Aan het eind van dit vak:

 • Is de student in staat om op hoofdlijnen de Europese geschiedenis van blasfemie vanaf de middeleeuwen te beschrijven;

 • Begrijpt de student de ontwikkeling van de Nederlandse geschiedenis met betrekking tot blasfemie gedurende de 20ste eeuw en het begin van de 21ste eeuw;

 • Kan de student de toepassing van het verbod op blasfemie door middel van de staat contrasteren met het niet-juridische (informele) verbod op blasfemie door niet-statelijke actoren (zoals terroristen);

 • Kent de student de hoofdlijnen van het internationale recht met betrekking tot blasfemie en is hij/zij in staat om kritisch te reflecteren op internationaalrechtelijke ontwikkelingen over de zogeheten ‘defamation of religion’-resoluties;

 • Begrijpt de student de politiek-filosofische stroming ‘multiculturalisme’ en wat de implicaties hiervan zijn voor de vrijheid van meningsuiting en blasfemie.

Rooster

Donderdagen:
1. 13 oktober 2016: Prof. dr. P.B. Cliteur, Mr. B. van Schaik
2. 20 oktober 2016: Prof. dr. D. Verhofstadt
3. 27 oktober 2016: Dr. R. Hasan
4. 3 november 2016: Dr. W. Laes
5. 10 november 2016: Prof. dr. A. Ellian
6. 17 november 2016: Dr. B. Rijpkema, Mr. B. van Schaik
7. 24 november 2016: Mr. T. Herrenberg, Mr. B. van Schaik

Tijdstip: Van 15.00 tot 18.00 uur

Locatie

Oude Sterrewacht: zaal B0.06

Programma

13 oktober 2016: Prof. dr. P.B. Cliteur, Mr. B. van Schaik (Algemene inleiding op de hele serie)
20 oktober 2016: Prof. dr. D. Verhofstadt (Blasfemie, holocaust-ontkenning en enkele andere zaken)
27 oktober 2016: Dr. R. Hasan (De Britse discussie over blasfemie)
3 november 2016: Dr. W. Laes (Informele handhaving van blasfemie door terrorisme in Frankrijk)
10 november 2016: Prof. dr. A. Ellian (Blasfemie en terrorisme)
17 november 2016: Dr. B. Rijpkema, Mr. B. van Schaik (Internationale bepalingen over blasfemie en de positie van de Organization of Islamic Conference)
24 november 2016: Mr. T. Herrenberg, Mr. B. van Schaik

Studielast

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

 • Werkgroepen: 6 werkgroepen à 3 uur = 18 uur

 • Lezen van literatuur en praktisch werk: 9 uur p/week = 54 uur

 • Opdrachten & eindopdracht: 68 uur

Toetsing

 • 10% actieve deelname

 • 20% Presentatie tijdens een seminar

 • 70% Een eindopdracht van 3000 woorden

Blackboard en uSis

Dit vak maakt gebruik van Blackboard. Studenten kunnen zich twee weken voor het begin van het vak aanmelden voor de Blackboardpagina.

Literatuur

Uitgangspunt vormt het boek van Paul Cliteur en Tom Herrenberg, red., The Fall and Rise of Blasphemy Law, Leiden University Press, Leiden 2016

Aanmelden

Registreren voor dit vak is van 17 augustus tot en met 5 september mogelijk via de Honours Academy, via deze link

Contact

Dr. B.R. Rijpkema