Prospectus

nl en

Creative Writing

Course
2016-2017

Toegangseisen

Er kunnen maximaal 20 deelnemers worden toegelaten!!

Beschrijving

Fictie is geen franje, maar een fundament voor ons leven als mens. Hoe de vorm door de tijd heen ook verandert, van de troubadour tot de Netflix-serie, verhalen zijn onmisbaar. Ze helpen ons te ordenen wat chaotisch is, van perspectief te wisselen, en onze empathie en creativiteit te trainen. De effecten werken nog sterker wanneer we zelf de schrijver zijn.
Tijdens deze werkgroep worden studenten actief getraind in verhaaltechnieken. Niet om daarna per se een roman te schrijven (al mag dat natuurlijk), maar vooral om competenties te ontwikkelen die belangrijk zijn in het persoonlijke en professionele leven. Ook wordt zo een diepgaand inzicht verworven in de psychologische en maatschappelijke functies van fictie.
Studenten reflecteren aan de hand van secundaire literatuur, oefenen met verteltechnieken, en maken zo gedegen kennis met de vier cruciale keuzes in fictie:
1. Bedenken van een verhaallijn
We gebruiken onder meer de zeven basisplots van Christopher Booker, en reflecteren op literaire thema’s en drijfveren van personages.
2. Kiezen van het perspectief
Uit het werk van onder meer Wayne C. Booth, Keith Oatley en Suzanne Keen leren studenten hoe de verteller zich kan verhouden tot lezers en personages, en wat dit betekent voor identificatie, empathie en ethiek.
3. Bepalen van het tijdsverloop
Een verhaal is altijd een uitsnede uit een veel langer tijdsverloop, en de schrijver kan ook nog montagetechnieken toepassen, zo leren we onder andere uit James Wood.
4. Ontwikkelen van een stijl
Pas als je zinnen schrijft komt een werk tot leven. Aan de hand van onder meer ‘Style in Fiction’ van Leech en Short en ‘The Sense of Style’ van Steven Pinker worden literaire stijlkenmerken besproken, en exploreren we de effecten van keuzes op woord- en zinsniveau.
We grijpen geregeld naar voorbeelden uit de literatuur, bespreken door de studenten geschreven stukken, en lezen twee romans: ‘Dood van een thrillerschrijfster’ van Pauline Slot, een roman over schrijven en lezen, en ‘Achterland’ van Caroline Brothers, een roman over twee Afghaanse broertjes die door Europa reizen, op weg naar Engeland.

Leerdoelen

Na afloop van de werkgroep:

 • zijn studenten vertrouwd met de belangrijkste verhaaltechnieken

 • zijn ze in staat te reflecteren op de effecten van het gebruik van die technieken

 • hebben ze in eigen werk kunnen oefenen met verhaaltechnieken

 • hebben ze inzicht verworven in de psychologische en maatschappelijke functies van fictie

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met waarin ruimte is voor zowel academische reflectie als de toepassing van verteltechnieken in eigen creatief werk; een actieve bijdrage aan de gesprekken wordt verwacht

Studielast

Totale studielast 5 EC
De 140 uur worden als volgt besteed:

 • Bijwonen werkcolleges: 26 uur

 • Voorbereiding van werkcolleges (lezen van secundaire literatuur, maken van opdrachten): 52 uur

 • Lezen van twee romans: 8 uur

 • Schrijven van kort verhaal voor eindbeoordeling: 24 uur

 • Schrijven van essay voor eindbeoordeling: 30 uur

Toetsing

 • Essay waarin wordt gereflecteerd op de secundaire literatuur: 50%

 • Kort verhaal: 40%

 • Mondelinge bijdrage en opdrachten tijdens de collegereeks: 10%

Herkansing: het essay en kort verhaal kunnen beide herkanst worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het opgeven van huiswerk

 • het inleveren van opdrachten en ontvangen van feedback

Literatuur

Er wordt een syllabus samengesteld met secundaire literatuur; deze is beschikbaar op het eerste college. Voorafgaand aan het eerste college lezen studenten Achterland van Caroline Brothers, verkrijgbaar als boek of e-book. In de loop van de colleges wordt ook gelezen: Dood van een thrillerschrijfster van Pauline Slot, verkrijgbaar als boek of e-book.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Let op: studenten die geen Nederlands studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en “English”:http://hum.leiden.edu/students/study-administration/usis-english.html

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan men terecht met de docent Dr. Pauline Slot:mailto:

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de ““: kamer 101A. Tel. 071-527 2604.