Prospectus

nl en

Denktank 'Islam in Nederland'

Course
2016-2017

Toegangseisen

Dit vak is een Honours Class en is in principe dus alleen toegankelijk voor studenten van het Honours College. Enkele plaatsen zijn beschikbaar voor reguliere studenten.

Beschrijving

De Nederlandse overheid worstelt met problematiek rondom islam en moslims in onze samenleving. In deze Honours Class ga je hierover kritisch meedenken en proberen tot praktische oplossingen te komen. Bijdragen van een of meerdere professionals die actief zijn in het ‘sociaal ondernemerschap’ zullen je de middelen in handen geven om ook tot ene concrete uitvoering te komen.

Achtergrond:

 • Oprichting Denktank Islam in Nederland
  Met enkele studenten is in 2014 een ‘denktank’ opgericht waarin wij op gestructureerde wijze spreken over de polarisatie in onze samenleving – die zich vooral leek te richten op islam en moslims – en over hoe wij een gezamenlijke toekomst voor Nederland zien.

 • Activiteiten
  Het doel was niet alleen praten, maar vooral om actief op te treden. Zo werd contact gelegd met overheidsinstanties als NCTV en Ministerie van Sociale Zaken. En vooral ook met maatschappelijke instanties die ervaring hadden met soortgelijke problematiek (joodse organisaties, Amerikaanse ambassade, vrouwenbeweging, islamitische studentenvereniging, moskeeën, ‘zwarte’ scholen). Enkele studenten werden vaste discussiepartners op ministeries, andere gingen in gesprek met docenten op middelbare scholen in de Schilderwijk in Den Haag, weer anderen schreven een opiniestuk dat is gepubliceerd in De Volkskrant.

 • Voortzetting Denktank als Honours Class
  Deze formule van de denktank wordt voortgezet in de vorm van een Honours Class. Het doel is dat de studenten hun academische vaardigheden kunnen inzetten voor een actueel maatschappelijk vraagstuk, en leren omgaan met de dynamiek van overheidsbeleid, media en maatschappelijk activisme. Dat vereist wel een grote flexibiliteit. Er is namelijk geen vastgesteld programma, omdat het aan de studenten is om de plannen te bedenken en uit te voeren. Dit vereist dus een grote mate van bereidheid om actief en enthousiast aan de slag te gaan. We zullen hierin worden bijgestaan door leden van de Denktank Nederland, en door deskundigen op het gebied van sociaal ondernemen.

Leerdoelen

 • de student past academische vaardigheden - analytisch denken, schrijven, spreken – toe op maatschappelijke situaties;

 • de student leert om de analyse van een probleem om te zetten in een praktische en werkbare oplossing daarvan;

 • de student verkrijgt basiskennis over a) de problematiek van islam in Nederland, en b) sociaal ondernemerschap, ofwel de inzichten die nodig zijn om maatschappelijke plannen concreet vorm te geven.

Rooster

8 feb,15 feb, 22 feb, 1 mrt, 8 mrt, 22 mrt, 29 mrt en 5 april van 17 tot 19 uur.

Locatie

8 feb,15 feb, 22 feb, 1 mrt, 8 mrt, 5 april in De Oude Sterrewacht, Sterrenwachtlaan 11, Leiden, lokaal C104. Let op: 22 en 29 mrt vindt deze class plaats in het KOG, zaal B014.

Programma

 • College over islam in Nederland, en beleid daaromtrent;

 • Indien mogelijk: gesprek met jongerenimam in de Schilderswijk

 • College over sociaal ondernemerschap (gastdocent: John Marks, voormalig ceo van Search for Common Ground)

 • Inventariseren wat volgens ons de belangrijkste probleempunten zijn;

 • Agenda zetten met belangrijkste actiepunten waar we aan gaan werken;

 • Uitvoering geven aan plannen.

Studielast

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

Toetsing

Wordt binnenkort bekendgemaakt.

Blackboard en uSis

Dit vak maakt gebruik van Blackboard. Studenten kunnen zich twee weken voor het begin van het vak aanmelden voor de Blackboardpagina.

N.B. Studenten hoeven zich voor Honours Classes niet te registreren via uSis. Jouw registratie wordt centraal geregeld.

Literatuur

Wordt binnenkort bekendgemaakt.

Aanmelden

Registreren voor dit vak is van maandag 7 november tot en met zondag 20 november mogelijk via de Honours Academy, via deze link

Contact

Prof. dr. mr. Maurits Berger