Prospectus

nl en

De Gelukkige Stad: InnovationLab Leiden-Delft-Erasmus

Course
2016-2017

This information is only available in Dutch.

Toegangseisen

Dit vak is een Honours Class en is in principe dus alleen toegankelijk voor studenten van het Honours College. Enkele plaatsen zijn beschikbaar voor reguliere studenten.

Beschrijving

Voor de basisbehoeften van hun inwoners zoeken steden vaak naar collectieve oplossingen: onderdak, veiligheid en zorg worden centraal en voor iedereen geregeld.
De abstractere behoeften van de mens echter, hebben een heel individueel karakter. Je bent zelf verantwoordelijk voor een leven waarin je je talenten benut en betekenis vindt. Creatief durft te zijn, vrijheid voelt en gelukkig wordt.

In een tijd waarin zoveel mensen worstelen met individuele problemen zoals depressies, burn-outs en ADHD en meer mensen dan ooit een psycholoog, therapeut en coach bezoeken, lijkt dit volgens ons het individuele te overstijgen. Wat als het concept ‘geluk’ meer maakbaar is dan we denken, niet alleen op individueel niveau, maar juist in het collectief? De stad speelt hier, denken wij, een heel grote rol in?

Het Innovatielab De Gelukkige Stad is een samenwerking tussen de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden, waarin we op een wetenschappelijke én creatieve manier nadenken over de gelukkige stad van de toekomst. Dit collegejaar ligt de nadruk op circulariteit; hoe kunnen we omgaan ‘de grote vragen’ van de Rotterdam, onze case-study, over onder andere water, afval en voedsel, en hier op vervolgens op een heel menselijk schaalniveau betekenis aan geven? Het lab bestaat uit professoren en PhD’s in positive design, psychologie, filosofie, industriële ecologie, stedenbouwkunde, sociologie en transitiekunde én studenten uit allerlei vakgebieden. Je kan je eigen interesse volgen en kennis inzetten om vervolgens in een interdisciplinair groepje samen te komen en een vernieuwend concept te verzinnen op de raakvlakken van ieders vakgebied.

Zie voor meer informatie de website en lees de ervaringen van vorig jaar.

Leerdoelen

Na dit vak te hebben afgesloten, zullen studenten:

 • inzicht hebben verkregen in de verschillende methodes vanuit Industrieel Ontwerpen om te ontwerpen voor gebruikerservaring en geluk

 • globaal inzicht hebben in verschillende circulaire ‘stromen’ in de stad, en specifiekere kennis hebben over het vraagstuk dat het dichts bij hun eigen interesse ligt.

 • vanuit individuele interesse een ontwerpend onderzoek kunnen uitvoeren

 • in interdisciplinair groepsverband een concept kunnen uitwerken dat bijdraagt aan het faciliteren van geluk in de circulaire stad.

Rooster

Openingsevenement (facultatief) op 30 november (14:00 – 19:00). Woensdag 15, 22 februari, 1, 8, 15, 22, 29 maart, 5, 12, en 26 april van 19:00 tot 21:30. Datum en tijdstip eindevenement: nader te bepalen.

Locatie

Het Innovatielab zal afwisselend in Delft, Leiden en Rotterdam gegeven worden op goed te bereiken locaties. Het Groot Handelsgebouw in Rotterdam (naast het station) is de hoofdlocatie, waar we 6-8 keer een woensdagavond zitten.

De colleges in Leiden vinden plaatst in de Oude Sterrewacht, lokaal C005.

Programma

Facultatief openingsevenement (30 november): opening van het programma met betrokken partijen uit Zuid-Holland, actief op verschillende gebieden in de stad. Informele oriëntatie op zelf te kiezen vraagstukken voor je onderzoek en ideeën.
1. Welkom, introductie en uitleg. Lezing van Professor Pieter Desmet (industrieel ontwerpen, TU Delft). Workshop van het Delft Instutute of Positive Design over (producten) ontwerpen voor geluk.
2. Gastcollege Industrial Ecology (Universiteit Leiden) over circulariteit en de stad. Lezing van Aetzel Griffioen (filosoof, Erasmus Universiteit Rotterdam) over zijn projecten in Rotterdam Zuid. Korte presentatie individuele passies.
3. Lezing van Egbert Stolk (stedenbouwkunde, TU Delft) over complexiteit en de stad, gastcollege van PhD Frank van Steenbergen (transitiekunde, Erasmus Universiteit Rotterdam)
4. ntb
5. ntb
6. Presentaties individuele onderzoeken
7. ntb
8. Workshop visualisatie en haalbaarheid door Jongens van de Tekeningen en plein06
9. ntb
10. Eindpresentaties
Eindevenement: Feestelijke afsluiting/kenniscafé met verschillende genodigden vanuit de gemeente en de universiteiten en de deelnemende studenten van de afgelopen drie jaar. Datum nader te bepalen.

Studielast

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

 • Lezingen en projectbegeleiding: 12 sessies à 3 uur = 36 uur

 • Individueel onderzoek en opdrachten: 6 weken ± 4 uur = 24 uur

 • Lezen van literatuur en praktisch werk: 12 weken ± 2 uur = 24 uur

 • Groepswerk & eindopdracht: 56 uur

Toetsing

 • 10% actieve deelname gedurende de werkgroepen en andere activiteiten

 • 30% (ieder 15% twee reaction papers op de literatuur)

 • 50% Een eindopdracht/eindontwerp in groepen van vier studenten – presentatie op de laatste lesdag.

 • 10% individuele reflectie

Blackboard en uSis

Dit vak maakt geen gebruik van Blackboard.

N.B. Studenten hoeven zich voor Honours Classes niet te registreren via uSis. Jouw registratie wordt centraal geregeld.

Literatuur

De literatuur voor dit vak is online beschikbaar of wordt door ons gedeeld.

o.a:
Jimenez, S., Pohlmeyer, A.E., & Desmet, P.M.A. (2015). Positive Design Reference Guide. Delft: Delft University of Technology. (gratis via issuu)

Aanmelden

Selectie gebeurt op basis van motivatie. Stuur voor zondag 20 november 2016 een brief met naam/studie/studiejaar/foto naar info@hpinnovationlab.nl. Schrijf in 300-500 woorden welke uitdagingen jij ziet in de stad en wat voor oplossingen hiervoor volgens jou op een collectieve manier geluk kunnen bevorderen. Vertel ook iets over jezelf, je studie en interesses. Uiterlijk 5 december krijg je van ons bericht.

Contact

Ir. Robbert Jan van der Veen en Stella Groenewoud

Opmerkingen

Up-to-date informatie over het vak en de vakinhoud is beschikbaar op de website .