Prospectus

nl en

Motivation

Course
2016-2017

This information is only available in Dutch.

Toegangseisen

Dit vak is een Honours Class en is in principe dus alleen toegankelijk voor studenten van het Honours College. Enkele plaatsen zijn beschikbaar voor reguliere studenten.

Beschrijving

“Waarom doe ik de dingen die ik doe?”. Hoe komt het dat wij het ene moment doortastend en met gemak de dingen ter hand nemen en het andere, ons met de grootste moeite tot actie kunnen zetten?

Zijn wij daarin verschillend, of lijken wij meer op elkaar dan wij zouden willen toegeven? En wat bepaalt nu eigenlijk hoe wij tot dingen komen en welke inzet getoond wordt?

Binnen de Psychologie is “Menselijke Motivatie” het vakgebied dat zich van oudsher met dergelijke vragen bezighoudt. In deze cursus leer je meer over Motivatie en over de wonderlijke manier waarop wij onszelf en anderen, vaak spelenderwijs, aansturen en Motiveren.

De cursus is uniek in die zin, dat ook vaardigheden worden geleerd om onszelf en anderen op verschillende manieren te Motiveren. En omdat Motivatie centraal staat in al ons dagelijks handelen biedt de cursus ook aangrijpingspunten voor persoonlijke ontwikkeling.

De docent, Menno Mennes, rondde in 2016 zo’n 25 jaar onderzoek over Motivatie af met een promotie op het onderwerp. Momenteel is hij werkzaam binnen de Honours Academy en verantwoordelijk voor het masterprogramma voor honoursstudenten Leiden Leadership Programme.

Leerdoelen

De cursus beoogt het volgende te bereiken:

 • Literatuur: Meer inzicht in hetgeen door onderzoek vooral in laatste jaren bekend is geworden over Motivatie

 • Vaardigheden: Vaardigheden om niet alleen jezelf maar ook anderen op cruciale momenten te Motiveren

 • Persoonlijke Ontwikkeling: Met collega-studenten wisselen we ervaringen uit, persoonlijk zoek je naar de implicaties van wat je leert uit de literatuur en van de vaardigheidstrainingen voor je eigen persoonlijke ontwikkeling.

Rooster

24 april, 1 mei, 8 mei, 15 mei, 22 mei van 17 tot 21 uur.

Locatie

De Oude Sterrewacht, Sterrenwachtlaan 11, Leiden, Lokaal C102.

Programma

Week 1

 • Eerste introductie op Motivatie, inleiding literatuur

 • Introductie van een Algemeen Model van Motivatie 3

 • Bespreking implicaties voor jouzelf, eerste experimenten

Week 2

 • Naar een eerste Persoons-Beschrijving aan de hand van een aantal instrumenten, maken we een eerste beschouwing van onze eigen Motivatie: een persoonlijkheidstest.

 • De Expeditie O d’C, waarin we gedurende een aantal uren op een fictieve expeditie naar de Andes gaan

 • Eerste opzet van een Persoons-Beschrijving op basis van zelfreflectie

Week 3

 • Tweede vervolg op de Persoons-Beschrijving, eerste handvatten, de rol van “Coping-Behavior”

 • Bespreking van implicaties voor persoonlijk handelen

 • Eerste aanzet tot het aansturen van anderen, het Object d’Art Experiment.

 • Het aansturen van anderen, Extrinsiek en Intrinsiek Motiveren

Week 4

 • Motivatie-Vaardigheden, instrumentarium Rollenspel en eventueel video-opnamen in overleg

Week 5

 • Derde en laatste vervolg op de Persoons-Beschrijving,

 • Integratie van bevindingen

 • Slot van de cursus waarvan inhoud en opzet door de studenten wordt bepaald.

Studielast

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

 • Werkcolleges: 5 colleges à 4 uur

 • Lezen van literatuur en praktisch werk: 10 uur p/week

 • Opdrachten & eindopdracht: 70 uur

Toetsing

 • 10% actieve deelname gedurende de werkgroepen en andere activiteiten

 • 90% (ieder 30%) Drie verslagleggingen van 1000 woorden

Blackboard en uSis

Dit vak maakt geen gebruik van Blackboard.

N.B. Studenten hoeven zich voor Honours Classes niet te registreren via uSis. Jouw registratie wordt centraal geregeld.

Literatuur

Wordt binnenkort bekendgemaakt.

Aanmelden

Registreren voor dit vak is van maandag 7 november tot en met zondag 20 november mogelijk via de Honours Academy, via deze link

Contact

Dr. Menno Mennes