Prospectus

nl en

Knappe Koppen! Nederlandse geleerden en de ontwikkeling van de natuurwetenschap

Course
2016-2017

This information is only available in Dutch.

Toelatingseisen

Dit vak is een Honours Class en is in principe dus alleen toegankelijk voor studenten van het Honours College. Enkele plaatsen zijn beschikbaar voor reguliere studenten.

Beschrijving

Deze cursus geeft een overzicht van de geschiedenis van de natuurwetenschappen van de renaissance tot en met de twintigste eeuw aan de hand van de bijdragen van vermaarde Nederlandse wetenschappers, van Anthonie van Leeuwenhoek en Christiaan Huygens tot Hugo de Vries en Heike Kamerlingh Onnes. Hun namen zijn veelal bekend, maar wat waren hun voornaamste bijdragen aan de wetenschap? En wat waren de tijd- en plaatsgebonden omstandigheden die mede bijdroegen aan die bijdragen? Bestond er iets als een Nederlandse stijl van wetenschap bedrijven? Bij het zoeken naar antwoorden op die vragen zullen we onder andere gebruik maken van de collecties en de depots van Museum Boerhaave, de Leidse Universiteitsbibliotheek en Teylers Museum.

Leerdoelen

Na dit vak te hebben afgesloten, zullen studenten inzicht hebben verkregen in de ontwikkeling van de natuurwetenschap door de eeuwen heen, in de bijdragen van toonaangevende Nederlandse natuurwetenschappers en in de invloed van contextuele, plaats- en tijdgebonden factoren op de vorming van kennis. Tevens hebben zij kennis gemaakt met de visuele en materiele aspecten van de wetenschapsbeoefening.

Rooster

Op de volgende woensdagen van 16.00 tot 18.00 uur:

28/09
05/10
12/10
19/10
26/10
09/11
16/11
23/11
30/11
07/12
14/12

Locatie

Oude Sterrewacht. Incidenteel depot Museum Boerhaave, UB Leiden Special Collections, Teylers Museum en KOG.

28/09 Externe locatie
05/10 Oude Sterrewacht A0.07
12/10 Oude Sterrewacht A0.07 of Externe locatie
19/10 Externe locatie
26/10 Oude Sterrewacht A0.07
09/11 Oude Sterrewacht A0.07
16/11 Oude Sterrewacht A0.07
23/11 Oude Sterrewacht A0.07
30/11 KOG B035
07/12 Oude Sterrewacht A0.07
14/12 Oude Sterrewacht A0.07

Programma

De bijeenkomsten hebben de vorm van een werkcollege.

Week 1. Inleiding (inclusief korte excursie hortus en academiegebouw)

Week 2. Stevin en de ‘Wijzentijt’ (Jorink)

Week 3. Descartes, Huygens en de Wetenschappelijke Revolutie (Van Lunteren)

Week 4. Clusius, Swammerdam, Van Leeuwenhoek en de levende natuur (Jorink; UB))

Week 5. Boerhaave, s Gravesande en de experimentele natuurfilosofie (Maas)

Week 6. Van Marum en de Verlichting (Jorink; Teylers Museum)

Week 7. Kaiser en de Tweede Wetenschappelijke Revolutie (Maas)

Week 8. Kamerlingh Onnes en het absolute nulpunt (Van Delft)
Context: de Tweede Gouden Eeuw in de Nederlandse wetenschap (Nobelprijswinnaars)

Week 9. Hugo de Vries, darwinisme en genetica (Van Lunteren)

Week 10. Einstein in Nederland (Van Delft)
Einsteins contacten met Lorentz, Kamerlingh Onnes, Ehrenfest, De Sitter en Zeeman in de context van de ontwikkeling van de relativiteitstheorie en quantumtheorie.

Week 11. Oort (WOII, Koude Oorlog, Big Science) (Maas)

Studielast

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

  • 11 Werkgroepen: 1 à 2 uur

  • Excursies: 2 excursies à 2 uur

  • Lezen van literatuur: 4 uur per week

  • scriptie: 70 uur

Toetsing

Presentaties 20% Actieve participatie 20% Scriptie 60%### Blackboard en uSis

Dit vak maakt gebruik van Blackboard. Studenten kunnen zich twee weken voor het begin van het vak aanmelden voor de Blackboardpagina.

N.B. Studenten hoeven zich voor Honours Classes niet te registreren via uSis. Jouw registratie wordt centraal geregeld.

Literatuur

Klaas van Berkel, In het voetspoor van Stevin (Paperback en beschikbaar via DBNL)

Aanmelden

Registreren voor dit vak is van 17 augustus tot en met 5 september mogelijk via de Honours Academy, via deze link

Contact

Dr. Ad Maas