Prospectus

nl en

Oudhoogduits

Course
2016-2017

Na een korte inleiding over de Oudhoogduitse taal en literatuur worden de bekendste Oudhoogduitse teksten, met name de gedichten uit de oudste periode, behandeld. Maar ook fragmenten uit de ‘Isidor’, uit Otfried van Weißenburgs ‘Evangelienharmonie’ en voorbeelden uit de laat-Oudhoogduitse teksten zoals Notker Teutonicus (†1022) en Williram of Otloh zullen de revue passeren. Daarbij wordt ingegaan op het betreffende dialect, de vertaaltechniek en de betekenis voor de ontwikkeling van het Oudhoogduits.

Literatuur: W. Braune, Abriss der althochdeutschen Grammatik en W. Braune, Althochdeutsches Lesebuch.