Prospectus

nl en

Religion and Media

Course
2016-2017

Toegangseisen

Studenten dienen basiskennis te hebben van de religiewetenschappen.
Dit college is toegankelijk voor keuzevakkers, op voorwaarde dat er voldoende plek is.

Beschrijving

Deze cursus is een laboratorium voor media-experimenten op het terrein van religie door studenten. De cursus bestaat uit een drietal projecten waaraan iedere student een bijdrage levert: (1) een blogproject, (2) een krantenartikelproject, en (3) een online-religieproject. Voor het blogproject schrijft iedere student een bijdrage aan het Leiden Religie Blog of het Leiden Islam Blog. Voor het krantenartikelproject schrijven studenten voor een nationale of lokale krant een opiniestuk of een recensie op het terrein van religie. Voor het online-religieproject maken de studenten een plan voor een Religiewebsite vergelijkbaar met de Discover Anthropology website van de Royal Anthropological Institute’s Education Outreach Programme.

Leerdoelen

De student is na afloop van de collegereeks in staat om:

 • Informatie op het terrein van religie te identificeren en ordenen voor communicatie- en mediadoeleinden;

 • Op basis van deze informatie een journalistiek artikel te schrijven zowel voor print als voor internet en deze tekst voor publicatie aan te bieden;

 • Te herkennen welke informatie, activiteiten, en bronnen over religie relevant zijn voor een religiewetenschappelijk geinteresseerd publiek;

 • En deze kennis te gebruiken voor het schrijven van een projectplan met communicatiedoeleinden.

Rooster

Zie roosterpagina Religiewetenschappen

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen colleges: 11 × 2 uur = 22 uur

 • Bijwonen conferentie: 16 uur

 • Bestudering algemene literatuur: 14 uur

 • Identificatie en ordening van informatie voor blog, krantenartikel en projectplan: 3 × 8 uur = 24 uur

 • Schrijven van twee artikelen en projectplan : 3 × 20 uur = 60 uur

 • Voorbereiding op gezamenlijke presentatie van projectplan: 4 uur

Toetsing

 • blog (30% )

 • krantenartikel (40%)

 • projectplan (30%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Herkansing bij onvoldoende voor blog, krantenartikel en projectplan is mogelijk.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Aankondigingen

 • Publiceren van cursusprogramma

Literatuur

Gemeenschappelijke literatuur wordt opgegeven bij eerste de bijeenkomst. Verdere literatuur verschilt per student en is afhankelijk van gekozen onderwerp voor blog en krantenartikel.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing.

Contact

Dr. N. M. Dessing