Prospectus

nl en

Sumerische teksten

Course
2016-2017

Toegangseisen

Een succesvol afgeronde cursus Inleiding Sumerisch

Beschrijving

Gudea regeerde rond 2144-2124 v. Chr. over de staat Lagasj in het zuiden van Mesopotamië, in het Sumerische kernland. Hij heeft ons een groot aantal inscripties nagelaten, waaronder twee cylinders van klei die in ongeveer 1300 regels literair Sumerisch de bouw en ingebruikname beschrijven van de belangrijkste tempel van Lagasj. Het Sumerisch van Gudea geldt als de meest klassieke vorm van die taal. In deze cursus behandelen wij zijn inscripties aan de hand van een bloemlezing en kijken daarbij niet alleen naar de taalkundige kenmerken en het schrift van deze teksten, maar ook naar de cultuurhistorische achtergrond ervan.

Leerdoelen

Na deze cursus beschikt een student over:

 • verdiepte kennis van de Sumerische grammatica,

 • kennis van het Sumerische spijkerschrift,

 • vaardigheid in het translitereren, grammaticaal analyseren en vertalen van de inscripties van Gudea van Lagasj vanuit het spijkerschrift van die tijd,

 • kennis van de achtergrond van deze teksten.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting

Studielast

In totaal 140 uur, waarvan:

 • 26 uur volgen van college (13 × 2 uur per week)

 • 52 uur voorbereiden colleges

 • 32 uur lezen van het pensum

 • 30 uur voorbereiden tentamen

Toetsing

 • een opgegeven pensum van ongeveer 60 regels Sumerisch die niet op college behandeld zijn (30% van het eindcijfer).

 • een schriftelijk tentamen over de collegestof en de gelezen teksten (70% van het eindcijfer).

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van de deelcijfers.

Herkansing

Als het eindcijfer lager is dan 6,0 kan het schriftelijk tentamen herkanst worden.

Literatuur

Opgave tijdens college

Rooster

Zie roosterpagina

Aanmelden

Aanmelden voor Contractonderwijs.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van studiemateriaal

 • het maken van opdrachten en het geven van feedback daarop

Contact

Dhr. Dr. A.H. Jagersma

Opmerkingen

Bij aanwezigheid buitenlandse studenten kan de cursus in het Engels gegeven worden.