Prospectus

nl en

Europe in Practice

Course
2016-2017

Toegangseisen

Deelname aan de collegeserie staat open voor studenten die ten minste tweedejaars zijn uit alle studierichtingen en alle faculteiten met een duidelijke interesse voor Europa. Bij aanmelding dienen studenten een motivatiebrief te schrijven waarom ze het vak willen volgen.
In beginsel kunnen maximaal 40 studenten aan dit vak deelnemen! Hierna worden studenten op een wachtlijst geplaatst.

Beschrijving

Doel van het vak is: Kennis en inzicht in de EU vergroten door middel van een reeks zeer interactieve colleges door 10 verschillende gastdocenten met een zeer uitgebreide praktijkervaring.
Deze bijzondere serie kenmerkt zich door een sterk praktische invalshoek. De collegeserie, opgezet door wijlen prof. mr. H.G. Schermers, biedt een unieke mogelijkheid voor studenten om in discussie te treden met eminente sprekers die een jarenlange ervaring binnen Europa hebben, opgebouwd in de meest uiteenlopende sectoren. Tijdens de colleges, 10 in totaal, komt een breed scala aan onderwerpen aan bod, zoals de vluchtelingencrisis, de uitbreiding van de EU, de rol van de EU in de wereld, de handel met derde landen, de Europese instellingen, de Europese lobby, de verhouding Nederland en Europa, de eurocrisis en het Europese recht. Hoe reageert de Unie bijvoorbeeld op de kredietcrisis? Wat betekent Europa nu écht voor een Nederlandse advocaat? Moet Turkije lid worden van de EU? En indien je als diplomaat de opdracht krijgt uit je hoofdstad om protest aan te tekenen tegen schendingen van mensenrechten, hoe gaat dat dan eigenlijk in z’n werk? Hoe stellen we de energievoorziening van Europa veilig, gezien de herhaalde Russische dreiging om de gasleveranties aan Europa te beperken? In dit keuzevak wordt aan de hand van actuele voorbeelden aandacht besteed aan de juridische en praktische mogelijkheden die de Unie heeft om te reageren op uitdagingen in de wereld van vandaag.
NB: het vak kan zowel als vrije college serie worden gevolgd, en als keuzevak voor 5 ECTS. Bij het volgen van de Collegeserie krijgen studenten een certificaat bij aanwezigheid bij 8 of meer colleges. Bij het volgen als keuzevak dient een eindpaper van 3000 woorden geschreven te worden aansluitend bij het onderwerp van één van de sprekers. Voor de beste paper wordt ieder jaar een Best Paper Award toegekend, waaraan een certificaat en een bedrag van 100 Euro verbonden zijn.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het keuzevak “Europa in de praktijk” gaat in op actuele vraagstukken waarmee de Europese Unie wordt geconfronteerd. Het bijzondere van dit vak is dat we nu eens niet uitgaan van literatuur en jurisprudentie – in tegendeel: we nodigen gastdocenten uit: advocaten, politici, diplomaten, ambtenaren – mensen uit de praktijk die het klappen van de zweep kennen. Met hen gaan we na hoe Europa nu in de praktijk functioneert. Zo biedt dit vak een nieuwe kijk op de EU; studenten krijgen meer inzicht in de rol van het recht in een politieke context.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten inzicht gekregen in het praktisch functioneren van ‘Europa’. Zo biedt dit vak een nieuwe kijk op de EU; studenten krijgen meer inzicht in de rol van het recht in een politieke context.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Afgelopen jaar zijn colleges onder meer verzorgd door prof. mr L.J. Brinkhorst (o.a. oud-minister Economische Zaken), mr. S.I.H. Gosses (o.a. oud-ambassadeur in Turkije), , prof. dr. A. Szàsz (o.a. oud-vicepresident van De Nederlandsche Bank), mevr. K. Ollongren (Secretaris-Generaal Algemene Zaken) en dr. L. van Middelaar (speech schrijver voor Voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie instructies blackboard.

Werkgroepen
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Een paper van 3000 woorden gerelateerd aan één van de 10 behandelde thema’s. Alleen diegenen die het vak voor ECTS volgen dienen een paper te schrijven.

 • Best Paper Award: Bij voldoende kwaliteit wordt een Best Paper Award toegekend, waaraan een certificaat en een geldbedrag verbonden is.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Luuk van Middelaar, ‘De passage naar Europa – Geschiedenis van een begin’, Historische Uitgeverij, 2009;

 • Eventueel aanvullende literatuur per bijeenkomst die via blackboard beschikbaar zal worden gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden kan via email tot 15 maart bij het secretariaat Publiekrecht (p.vincenten@law.leidenuniv.nl) o.v.v. “Aanmelden Europa in de Praktijk”. Bij aanmelding dienen studenten een motivatiebrief te schrijven waarom ze het vak willen volgen.
Ten laatste 20 maart ontvangen studenten een bevestiging van deelname aan het vak, gebaseerd op de motivatiebrief.
I.v.m. aard en opzet van het vak kunnen maximaal 40 studenten worden toegelaten. Bij inschrijvingen boven de 40 studenten wordt gewerkt met een wachtlijst.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Europees recht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 3596

 • E-mail: europeesrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.