Prospectus

nl en

Internetlaw

Course
2016-2017

Toegangseisen

Rechtenstudenten en studenten die de minor Internetrecht volgen. Overige niet-rechtenstudenten moeten contact opnemen met de coördinator.

Beschrijving

Wat is toegestaan op Internet? Moet je je op Internet hetzelfde gedragen als op straat of zit dat anders? In dit vak staat de regulering van het internet en daaraan verwante digitale technologieën centraal. Aan bod komen juridische vragen als: hoe handhaven we het auteursrecht op internet? Hoe beschermt Facebook onze privacy? Mag de politie de computers van verdachten hacken? Naast uitleg over hoe bepaalde technologie werkt, zal worden ingegaan op een aantal specifieke vormen van wet- en regelgeving waarmee het internet gereguleerd kan worden en welke consequenties dit heeft. Aan de hand van actuele onderwerpen zoals privacy en de bescherming van persoonsgegevens, strafrecht en cybercrime, en e-commerce leren studenten hoe het recht ook op het internet geldt.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak
Studenten leren welke vraagstukken zich voordoen op het gebied van de regulering van het internet en hoe zij hier als juristen mee om moet gaan. Het betreft concrete onderwerpen als auteursrecht, privacy, cybercrime en e-commerce. Studenten leren welke reguleringsmodaliteiten zij kunnen toepassen in een internetcontext en wat de belangrijkste juridische leerstukken online zijn.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Studenten hebben kennis van de meest essentiële onderdelen van het internetrecht, en zij hebben hun analytische en onderzoekende vermogen en hun schrijfvaardigheid vergroot. Studenten zijn in staat om kritisch te reflecteren op de mogelijkheden en onmogelijkheden van internetregulering.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Responsiecolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Docent(en): dhr. mr. dr. ir. B.H.M. Custers, mw Prof.dr.mr. S. v.d. Hof, dhr Mr.dr. B.W. Schermer, mr. I. Tempelman-van Hunen en mr. J.J. Oerlemans.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: doornemen onderwijsmateriaal

 • Inschrijving voor en deelname aan de responsiecolleges is verplicht

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing Toetsvorm(en)

 • 2 opdrachten, te vinden op Blackboard; en

 • Schriftelijk tentamen (kennistoets)

Het eindcijfer voor het keuzevak is het gemiddelde het tentamencijfer en van het gemiddelde van de opdrachtcijfers, waarbij geldt dat voor beide een voldoende (5,5 of hoger) moet worden gehaald. Eventuele voldoende deelcijfers vervallen aan het einde van het studiejaar voor studenten die het vak dan nog niet hebben behaald.

Bij een gering aantal deelnemers zal het hertentamen mondeling worden afgenomen

Inleverprocedures
Opdrachten worden ingeleverd via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Blackboardomgeving Internetrecht

 • Wat tijdens de colleges en werkgroepen wordt behandeld

 • Gebruik wetboeken

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Er geldt een maximum van 60 studenten. Als u zich niet op tijd ingeschreven heeft, kunt u niet deelnemen aan het onderwijs.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: MetaJuridica

 • Afdeling: eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B3.30

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8838

 • E-mail: elaw@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het vak zal slechts doorgang vinden bij een minimum van 15 deelnemende studenten. Het maximum aantal studenten is 60.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.