Prospectus

nl en

Slovene

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen. Kennis van een andere Slavische of Baltische taal zal het volgen van de cursus vergemakkelijken maar is geen vereiste.

Beschrijving

Het Sloveens is de taal van de Republiek Slovenië en wordt gesproken door ongeveer 2 miljoen mensen in Slovenië en de aangrenzende gebieden in Italië, Oostenrijk en Hongarije. De cursus heeft tot doel basiskennis van de Sloveense taal bij te brengen, zowel op het gebied van lees- en schrijfvaardigheid, als op het gebied van spreekvaardigheid. Dit zal gebeuren aan de hand van een grondige behandeling van de grammatica en oefeningen en opdrachten die deels thuis en deels op college uitgevoerd worden. Ook zullen er verschillende aspecten van de Sloveense cultuur en geschiedenis aan bod komen in de collegereeks.

Leerdoelen

 • Verwerven van kennis van verschillende aspecten van de Sloveense grammatica.

 • Opdoen van basale lees-, schrijf-, luister- en spreekvaardigheid van het Sloveens.

 • Verwerven van een basiswoordenschat van het Sloveens.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege met wekelijkse opdrachten, die tijdens het college behandeld zullen worden.

Studielast

De studielast voor deze cursus is 140 uur:

 • 26 uur voor het volgen van de colleges

 • 4 uur voor de tentamens

 • 70 uur voor het maken van opdrachten ter voorbereiding van het college en het bestuderen van de theorie

 • 40 uur voor de voorbereiding op het tussen- en eindtentamen

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van een schriftelijke tussentoets halverwege het semester en een schriftelijk eindtentamen

 • Tussentoets (30%)

 • Eindtentamen (70%)

Bij een onvoldoende eindcijfer, kan het eindtentamen herkanst worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • algemene mededelingen

 • terbeschikkingstelling PowerPoint collegestof

 • opdrachten

 • eventuele aanvullende literatuur – binnen de grenzen van de copyrightregels

Literatuur

Wordt verschaft via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, mw. E.A. van Dijk

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Tijmen Pronk

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk