Prospectus

nl en

Medieval Crusades

Course
2016-2017

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Kruistochten vormen een van de meest tot de verbeelding sprekende aspecten van het middeleeuws verleden. Van wetenschappelijke discussies tot campagnes tegen internationaal terrorisme, voortdurend wordt er gerefereerd aan deze middeleeuwse ondernemingen waarover misschien wel meer discussie dan eensgezindheid bestaat. Want wat was – en is – een kruistocht eigenlijk precies?

In dit college zullen we kijken naar de achtergronden, ontwikkelingen en implicaties van middeleeuwse kruistochten voor zowel West-Europa als zijn directe buren, met de nadruk op, maar niet beperkt tot, de elfde, twaalfde en dertiende eeuw. Aan de hand van (vertaalde) Latijnse, Griekse en Arabische teksten, kunstvoorwerpen en materiële overblijfselen, zullen we onder andere de volgende kwesties aanroeren: Wat was een kruistocht en waarom werden ze überhaupt ondernomen door verchillende lagen van de maatschappij? Waarom waren sommige kruistochten een ‘succes’ terwijl andere faalden? Wat was de relatie tussen de westerse vestigingen in de Levant en christelijk Europa en hoe beïnvloedden ze elkaar? Waren de kruistochten een religieuze beweging, een heilige oorlog of iets totaal anders? En hoe verklaren we de langdurige en beeldbepalende erfenis van deze beperkte periode tot op de dag van vandaag?

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
 2. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten uit vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;
  bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

 1. De stundent heeft overzichtskennis verkregen van de geschiedenis van de kruistochtbeweging gedurende de 11e, 12e en 13e eeuw;
 2. De student is in staat te reflecteren op de belangrijkste wetenschappelijke debatten over definitie, chronologie en karakter van de middeleeuwse kruistochten;
 3. De studfent is vertrouwd geraakt met en kan reflecteren op verschillende typen bronnen – schriftelijk en niet-schriftelijk – gerelateerd aan de middeleeuwse kruistochten.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 24 uur (2 uur per week)

 • Zelfstandige literatuurstudie: 112 uur

 • Tentamen: 4 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1: Schriftelijk tentamen
Deeltoets 2: Schriftelijk tentamen

Weging

Deeltoets 1: 25 %
Deeltoets 2: 75 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

 • De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

 • Aan het hertentamen kan alleen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: - communicatie

 • beschikbaar stellen van studiemateriaal

Literatuur

 • C. Tyerman, God’s War: A New History of the Crusades (Penguin Books Ltd 2007/Belknap Press 2008)

 • S.J. Allen & E. Amt, The Crusades: A Reader, 2e editie (University of Toronto Press 2014)

 • Verdere literatuur wordt nader bekend gemaakt en zal via Blackboard beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dhr. F.W.G.W. Camphuijsen

### Opmerkingen

Geen.