Prospectus

nl en

Markets and Power. The World Economy from Merchant Capitalism to Globalisation, 1500-2016

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het zijn waarschijnlijk de meest prangende vragen binnen economische geschiedenis: waarom zijn sommige landen zo rijk en anderen zo arm? Waarom konden juist West-Europa en Noord-Amerika een grote economische voorsprong nemen op de rest van de wereld? Of was de westerse dominantie slechts een intermezzo, nu Aziatische economiën hun plek in de wereldeconomie weer opeisen?

Economische groei kent geen rechte lijn. Handel, wetenschap en innovaties, macht, regelgeving: al deze zaken hadden een grote invloed op de ontwikkelingen in de wereldeconomie. Dit college geeft een overzicht van de meest opvallende kenmerken van de economische ontwikkeling sinds de vroegmoderne tijd. We kijken naar instituties en handel, naar de industrialisatie in de lange negentiende eeuw, en bestuderen de globalisering in de twintigste eeuw. Speciale aandacht gaat uit naar de manier waarop transities plaatsvonden naar nieuwe fasen in de wereldeconomie. We bestuderen de opeenvolging van economische dominantie: van Zuid-Europa via de Republiek naar Engeland en de vervolgens naar de Verenigde Staten, eindigend met de recente opkomst van Oost-Azië. Ook de rol van het bedrijfsleven komt hierbij aan de orde.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
 2. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten uit vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;
  • bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd; de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief; en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student kan:

 1. concepten zoals handelskapitalisme, industrieel kapitalisme, industriele revolutie, ‘industrious revolution’, globalisering en economische groei beschrijven en aan elkaar relateren.
 2. de verschillende posities in debatten over de ‘Rise of the West’ met elkaar vergelijken en evalueren, en kan hierin een eigen standpunt ontwikkelen en verdedigen.
 3. inzicht tonen in de transities van de vroegmoderne handelskapitalistische economieën naar de industriële en post-industriële economie van de moderne tijd.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen van de colleges: 13 × 1.5 = 20 uur

 • Wekelijks voorbereiden literatuur: 80 uur (totaal ca. 550 pagina’s)

 • Opdrachten: 28 uur

 • Tentamen voorbereiden: 10 uur

 • Tentamen: 2 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1: Blackboardopdrachten
Deeltoets 2: Schriftelijk tentamen

Weging

Deeltoets 1: 40%
Deeltoets 2: 60 %

Herkansing

De opdrachten kunnen worden herkanst vóór het eindtentamen.

 • Aan het hertentamen kan alleen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • de powerpoints van de colleges

 • oefententamenvragen

Literatuur

De literatuur wordt online beschikbaar gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

L.J.Touwen
B.M.Hoonhout

Opmerkingen

Geen