Prospectus

nl en

Descriptive Linguistics 2

Course
2016-2017

Beschrijving

Dit college sluit aan op Beschrijvende taalkunde 1 in het eerste semester. In Beschrijvende taalkunde 2 concentreren we ons op de analyse van ruwe taalgegevens op alle terreinen: fonologie, morfologie, en syntaxis. De nadruk ligt op het afwegen van verschillende analyses en zelf tot een optimale analyse kunnen besluiten. We maken hierbij gebruik van weinig geanalyseerde en ongepolijste gegevensverzamelingen waarop de studenten zelf werken, ook in groepsverband. Beoordeling vindt plaats op basis van een aantal analyses van deelonderwerpen.

Leerdoelen

Vaardigheid in het zelf maken van een deelbeschrijving van fonologische, morfologische en syntactische verschijnselen van onbekende talen.

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studiebelasting

5 ects = 140 uur:
26 uur college
48 uur Transcriberen en analyseren van gegevens (6 × 8 uur )
30 uur Nalezen van achtergrond materiaal (6 × 5 uur )
36 uur Opschrijven van resultaten (6 × 6 uur )

Blackboard

Blackboard

Toetsing

Verplichte wekelijkse opdrachten die uitmonden in twee eindwerkstukken (ieder 50%), één per blok. Beide eindopdrachten moeten worden ingeleverd.
Beide werkstukken dienen voldoende te zijn.
Herkansing: Studenten kunnen werkstukken herkansen maar wel met een uitbreiding.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, “mw. E.A. van Dijk” mailto:stucotw@hum.leidenuniv.nl.

h3.Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met één van de docenten:
Aone van Engelenhoven
Maarten Mous

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk