Prospectus

nl en

Spanish: Language in culture

Course
2016-2017

Toegangseisen

Taalvaardigheid Spaans niveau 1

Beschrijving

Taal in de cultuur is een verdiepingsvak. In deze cursus zal de Spaanse taal bekeken worden vanuit de culturele context van de spreker. Dit betekent dat de student zal worden geconfronteerd met gewoontes, omgangsvormen en een aantal verhalen, teksten, films en beelden die deel uit maken van de culturele en maatschappelijke achtergrond van elke Spaanstalige spreker. Aan de hand van audiovisuele materiaal worden kleine debatten georganiseerd over hedendaagse thema’s in Latijns Amerika. De student leert materiaal over een thema te verzamelen en te verwerken tot een mondeling referaat en een schriftelijke verslaglegging.
A-la-Carte en Aanschuifonderwijs is ook mogelijk.

Leerdoelen

Kennis van Spaanstalige culturele en maatschappelijke contexten.

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit hoor- en werk colleges. Studenten moeten presentaties houden in het Spaans.

Studielast

Toetsing

Schriftelijk tentamen A : 40%
Schriftelijk tentamen B : 60%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers

Herkansing

Take home tentamen over de gehele stof: 100%

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Zie Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. G. Inzaurralde

Studiecoördinator: M.A.G. van Leeuwen MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing