Prospectus

nl en

Research Methods: Cultural Analysis

Course
2016-2017

Toegangseisen

Studenten die deze cursus willen volgen dienen minimaal de propedeusevakken van Latijns-Amerikastudies te hebben afgerond. De cursus is toegankelijk voor de studenten in de tracks Spaans en Portugees.

Beschrijving

Deel 1: Tijdens deze fase worden de studenten de basistechnieken van het schrijven van een wetenschappelijk stuk bijgebracht. Het werken met bibliografie, naslagwerken, tijdschriften en databases van de Latijns-Amerikaanse literaire kritiek krijgt hier de nadruk.
Deel 2: De voorbereidende stappen voor het schrijven, onder andere van een onderzoekvoorstel, behandeld in het eerste deel, worden tijdens deze fase in praktijk gebracht.

Leerdoelen

  • Het kritisch en analytisch lezen van artikelen en literaire kritiek;

  • Het selecteren, argumenteren en presenteren (schriftelijk en mondeling) van een probleemstelling die de basis kan vormen voor het eindwerkstuk;

  • Het schrijven van een wetenschappelijk stuk dat kan dienen als uitgangspunt voor het eindwerkstuk.

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

Werkcolleges (2 c/u per week)

Studielast

Totale studielast voor een cursus van 5 ects is 140 uur.

  • Uren die aan het volgen van college worden besteed: 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur

Toetsing

  • Werkstuk (maximaal 10 pagina’s): 40%;

  • Mondelinge presentatie: 35%;

  • Schriftelijke opdrachten: 25%.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Als het werkstuk onvoldoende wordt beoordeeld bestaat de mogelijkheid om een gecorrigeerde versie in te leveren. De herkansing dient één maand later te worden ingeleverd. Daarna zal het eindcijfer definitief worden vastgesteld. Om deze regel te kunnen toepassen is het vereist om het werkstuk op tijd in te leveren.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • Het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Blackboard geeft informatie over de literatuur

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. A.I. Churampi Ramírez
Dr. Sara Brandellero

Studiecoördinator: M.A.G. van Leeuwen MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges: studenten mogen maximaal 5 colleges missen. De schriftelijke opdrachten die door de afwezigheid niet worden ingeleverd gelden als onvoldoende.