Prospectus

nl en

Research Methodology: Linguistics

Course
2016-2017

Toegangseisen

Studenten die deze cursus willen volgen dienen minimaal de propedeusevakken van Latijns-Amerikastudies te hebben afgerond.
De cursus is toegankelijk voor de studenten in de tracks Spaans en Portugees.

Beschrijving

Dit college is gericht op de voorbereiding van het eindwerkstuk in Taalkunde. Verschillende onderwerpen die te maken hebben met de tot nu toe verworven taalkundige kennis zullen aan bod komen zodat de studenten uit die onderwerpen kunnen kiezen. Vooral onderwerpen waarin variatie van het Spaans en het Portugees centraal staat zullen aan bod komen. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de methodologie van taalkundig onderzoek.

Leerdoelen

Dit college is erop gericht de studenten voor te bereiden op het eindwerkstuk. De studenten maken kennis met enkele aspecten die onmisbaar zijn voor een taalkundig onderzoek; er zal speciale aandacht worden besteed aan de kritische discussie van de bibliografie. Studenten krijgen kleine opdrachten die gebaseerd zijn op beperkte corpora om de verschillende stappen van het taalkundig onderzoek uit te oefenen.

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

  • Werkcolleges

  • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur:

  • uren die aan het volgen van college worden besteed (2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur);

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 40 uur;

  • tijd voor het schrijven van een werkstuk en PDP: 50 uur;

  • tijd voor het voorbereiden van een presentatie: 22 uur.

Toetsing

  • Werkstuk 40%;

  • Presentatie 30%;

  • Project description paper 30%.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Paper 100%

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

TBA

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Mw. Dr. P. Gonzalez

Studiecoördinator: M.A.G. van Leeuwen MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing