Prospectus

nl en

Economic processes in Latin America

Course
2016-2017

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten die deze cursus willen volgen dienen minimaal de propedeusevakken van Latijns-Amerikastudies te hebben afgerond.
De cursus is toegankelijk voor de studenten in de tracks Spaans en Portugees.

De cursus staat ook open voor studenten van andere opleidingen, neem voor het inschrijven contact op met de studiecoördinator.

Beschrijving

Sociale en politieke processen in Latijns-Amerika worden sterk beïnvloed door economische factoren. In deze cursus wordt een aantal belangrijke economische ontwikkelingen van de regio besproken, waarin de nadruk wordt gelegd op de impact die deze hebben op maatschappelijk en politiek vlak. De cursus besteedt aandacht aan de kenmerken van de economische ontwikkeling in Latijns-Amerika in de 20ste eeuw tot op heden. Verder worden een aantal specifieke vraagstukken besproken, zoals de rol van de staat in de economie, de invloed van international economische betrekkingen en de relatie tussend de economie en het milieu.

Leerdoelen

 • Het verwerven van kennis van de kenmerken van de economische ontwikkeling van Latijns-Amerika in de 20ste eeuw tot op heden;

 • Het verwerven van inzicht in de economische aspecten van sociale en politieke vraagstukken in Latijns-Amerika;

 • Het verwerven van inzicht in de sociale en politieke impact van de belangrijkste economische ontwikkelingen van de regio.

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges.

Studielast

Totale studielast: (5ECx28 uur) 140 uur

 • Hoor- en werkcolleges: (12×2=) 24 uur;

 • Bestudering verplichte literatuur: ca. 31 uur;

 • Research Group: ca. 20 uur;

 • Individueel paper: ca. 30 uur;

 • Tijd voor voorbereiding tentamen: ca. 33 uur;

 • Tijd voor het maken van tentamen: ca. 2 uur.

Toetsing

Het eindcijfer (100%) voor deze cursus bestaat uit de volgende drie componenten:

 1. Research Group (collectieve beoordeling) 25%
  In groepsverband wordt er onderzoek verricht binnen een bepaald thema. De resultaten worden tijdens de werkcolleges gepresenteerd. Verder wordt een referaat van ca. 10 min gehouden over het opgegeven literatuur.

 2. Schriftelijke opdracht (individuele beoordeling) 35%
  De paper (4000 woorden) wordt geschreven over een onderwerp naar keuze in overleg met de docent. De evaluatiecriteria worden tijdens de cursus besproken.

 3. Schriftelijk tentamen met essayvragen (individuele beoordeling) 40%

Herkansing

Er is géén herkansing voor de Research Group en de schriftelijke opdracht. De herkansing is alléén mogelijk voor het tentamen, mits het eindcijfer een 5 of lager is.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Doctor, Mahrukh (2013) ‘Prospects for deepening Mercosur integration: Economic asymmetry and Institutional deficits’. Review of International Political Economy, 20:3, pp. 515-540.
Grugel, Jean and P´ıa Riggirozzi (2012) ‘Post-neoliberalism in Latin America: Rebuilding and Reclaiming the State after Crisis’. Development and Change 43(1), pp. 1–21.
O’Dougherty, M. (1999) ‘The Devalued State and the Nation: Neoliberalism and the Moral Economy Discoutrse of the Brazillian Middle Class, 1986-1994’, Latin American Perspectives, 26, p. 151.
Pantelić, Ana (2011) ‘A comparative analysis of microfinance and conditional cash transfers in Latin America’. Development in Practice, 21:6, pp. 790-805.
Paus, E. (2009) ‘The Rise of China: Implications for Latin American Development’. Development Policy Review, 2009, 27 (4), pp. 419-456
De definitieve literatuurlijst zal vóór de aanvang van de cursus via Blackboard worden bekendgemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
S. Valdivia Rivera

Studiecoördinator: M.A.G. van Leeuwen MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Aanwezigheid tijdens hoor- en werkcolleges is verplicht. Er mag een maximum van drie bijeenkomsten gemist worden. Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum, kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen.