Prospectus

nl en

Latin American Sociolinguistics and Dialectology

Course
2016-2017

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Verschillende sociolinguïstieke onderwerpen komen aan bod, vooral gericht op de situatie in Latijns-Amerika. Speciale aandacht wordt gegeven aan begrippen zoals variatie, taal contact en tweetaligheid. Daarnaast belicht het college de consequenties van het naast elkaar bestaan van twee of meer talen voor de gemeenschap en voor de talen zelf vanuit een taalkundig standpunt.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus zal de student over kennis beschikken over de intrinsieke kenmerken van de linguïstische varianten van het Spaans dat gesproken wordt in Latijns-Amerika

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Studielast

  • Totale studielast voor de cursus : 140 uur;

  • Uren die aan het volgen van college worden besteed ( 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur);

  • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 75 uur;

  • Tijd voor het voorbereiding van een presentatie: 37 uur.

Toetsing

  • Tentamen: 75%;

  • Presentatie: 25%.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Tentamen 100%

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Nader bekend te maken

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. P. González

Studiecoördinator: M.A.G. van Leeuwen MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing