Prospectus

nl en

Spanish Module 2

Course
2016-2017

Toegangseisen

Deze cursus is alleen voor hoofdvakstudenten.

Beschrijving

Het taalonderwijs binnen LAS is gekoppeld aan de taalcompetenties die nodig zijn om onderwijs in het Spaans te volgen en om de geleerde competenties die bij deze studie behoren in de praktijk toe te passen. Bij het taalvaardigheidonderwijs wordt aandacht besteed aan de volgende vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. De grammatica speelt hierbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de systematische opbouw en uitbreiding van een basiswoordenschat.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van taalcompetenties gerelateerd aan de drie disciplines binnen de opleiding:

 • luisteren A2+

 • lezen A2+

 • spreken A2

 • schrijven A2.

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Werkcollege
3× 2 uur per week

Studielast

Totaal aantal uren: 140 uur

 • Contact uren: 36 uur;

 • Thuisstudie 72 uur (2 uur per college);

 • Voorbereiding toetsing en opdrachten 32 uur (8 uur per onderdeel).

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (40%);

 • Mondeling tentamen (30%);

 • 2 schriftelijke opdrachten (15% per opdracht).

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

De schriftelijke opdrachten kunnen niet worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

 • Gente hoy 2 – Libro del alumno + CD ISBN 9788415640370

 • Gente hoy 2 – Libro de trabajo ISBN 9788415640387

 • Grammatica kort en bondig Spaans. Y. Mateos Ortega. Uitg. Intertaal

 • Gramática básica del estudiante de español. Rosario Alonso Raya,, Alejandro Castañeda Castro, Pablo Martínez Gila. Editorial Difusión

Let op: Studenten die op basis van de inschalingstoets (september) hoger worden geplaatst dan Spaans Module 1, hoeven het boek Gente hoy niet aan te schaffen. Zij zullen het genoemde boek niet gebruiken (ook niet in verdere modules).
Studenten die als beginners in Module 1 worden geplaatst en Module 2 in het tweede semester volgen moeten wel met Gente hoy werken.

Alle studenten moeten Gramatica Básica aanschaffen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Registration Studeren à la carte and Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dhr. Dr. G. Inzaurralde

Studiecoördinator: M.A.G. van Leeuwen MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing