Prospectus

nl en

The Construction of the Other

Course
2016-2017

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

In dit vak wordt kritisch gekeken naar opvattingen die bestaan over Latijns-Amerika. We beginnen met het analyseren van Europese reisverslagen, zoals dat van Christoffel Columbus, om te kijken hoe daarin een beeld van Amerika wordt gecreëerd. Ook zullen we zien hoe die beelden terugkomen in de hedendaagse berichtgeving over het continent en in welke zin die verbonden zijn met eeuwenoude stereotypen.
De student wordt gestimuleerd om kritisch na te denken over de beeldvorming van de Ander en zal via de te bestuderen teksten en hun historische context inzicht krijgen in de zoektocht naar de Latijns-Amerikaanse culturele identiteit.

Leerdoelen

 • Oefeningen in schrijven van (letterkundige) analyses in de vorm van korte opdrachten.

 • Kritisch leren lezen en denken.

 • Elementaire leesstrategieën en basisbegrippen uit de literatuurwetenschap toepassen op Latijns-Amerikaanse teksten in het Spaans en Portugees.

 • Basisbegrippen toepassen op Latijns-Amerikaanse literatuur en orale tradities rond het thema interculturaliteit.

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (1uur)

 • Werkcollege (1uur)

 • Zelfstudie

Studielast

De totale studielast is 140 uur:
Uren die aan het volgen van colleges worden besteed: 2 uur p.w. x 13 weken: 26 uur;
Uren die worden besteed aan toetsing: 4 uur;
Uren voor voorbereiding colleges, lezen van literatuur en maken van opdrachten: 110 uur.

Toetsing

 • Schriftelijk deeltentamen 1 (40%);

 • Schriftelijk eindtentamen 2 (40%);

 • Twee schriftelijke opdrachten (20%).

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van bovenstaande onderdelen.

De herkansing is een tentamen over de gehele stof: blok 1 en blok 2.
Het cijfer van de herkansing vervangt alle vorige cijfers en wordt beschouwd als het eindcijfer voor de vak.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Blackboard geeft informatie over het vak en de literatuur.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. A. Churampi

Studiecoördinator: M.A.G. van Leeuwen MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges: studenten mogen 4 werkcolleges missen.
Studenten die meer dan 4 werkolleges missen krijgen een onvoldoende als eindcijfer voor de schriftelijke opdrachten.