Prospectus

nl en

The Latin American City

Course
2016-2017

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Sinds de jaren 1950 heeft Latijns-Amerika een proces van verstedelijking doorgemaakt, dat mede het gevolg is geweest van migratie van het platteland naar de grote steden. Vandaag wonen 8 van de 10 Latijns-Amerikanen in stedelijke gebieden. De enorme en snelle concentratie van mensen in grote steden is gepaard gegaan met een aantal problemen: werkloosheid, gebrek aan huisvesting, onveiligheid, het ontbreken van toegang tot openbare diensten en scholing. In deze cursus zullen de belangrijkste aspecten van de stedelijke problematiek van Latijns-Amerika geanalyseerd worden, aan de hand van zes kernthema’s (o.a. segregatie, veiligheid, globalisering).

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Academische Vaardigheden
(schriftelijke presentatievaardigheden) die worden verzorgd door het EAV.

Leerdoelen

 1. Het kennis verwerven in de processen van urbanisatie die karakteristiek zijn voor de Latijns-Amerikaanse regio.
  1. Het verwerven van inzicht in de stedelijke problematiek van Latijns-Amerika aan de hand van een aantal belangrijke thema’s.
  2. Het maken van ervaring in het onderzoek doen in groepsverband.
  3. Het oefenen in het schriftelijk verslag maken van een academische analyse, in de vorm van een korte essay.

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges
4 uur per week.

Studielast

Totale studielast: (5ECx28 uur=) 140 uur

 • Hoor- en werkcolleges: (12×2=) 24 uur

 • Bestudering verplichte literatuur: ca. 27 uur

 • Think-tanks: ca. 40 uur

 • Individuele essay: ca 42 uur

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Schriftelijke presentatievaardigheden: 6 uur
Deze worden verzorgd door het EAV en zijn apart ingeroosterd. Zie: Academische Vaardigheden.

Toetsing

Het eindcijfer (100%) wordt bepaald als volgt:
1. Think-tank Presentaties (collectieve beoordeling) 30%
2.. Essay (individuele beoordeling, 1500 woorden) 30%
3. Schriftelijk tentamen met essayvragen (individuele beoordeling) 40%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Herkansing is alleen mogelijk als het eindcijfer een 5 of lager is.
Alle componenten die met een onvoldoende zijn afgesloten, kunnen worden herkanst. De herkansing voor de Think-tank betreft een schriftelijk werkstuk. De herkansing voor de essay betreft een verbeterde versie ervan. De herkansing voor het tenamen betreft een schriftelijk tentamen met essayvragen. De weging voor de verschillende componenten van de toetsting blijft bij de herkansing in principe ongewijzigd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

 • het inleveren van de individuele essay.

Literatuur

Angotti, T. (2013) ‘Urban Latin America’. Latin American Perspectives, Vol. 40 (2), pp. 5-20. Alba, C. (2012). ‘Local Politics and Economic Globalization from Below: The Peddler Leaders of Mexico City’s Historic Center Streets’. In G. Mathews, G. Lins Ribeiro, C. Alba Vega (Eds.). Globalization from Below The World’s Other Economy. London: Routledge: 203-220. Dominguez, E. Et al (2010). ‘Women workers in the maquiladoras and the debate on global labor standards’. Feminist Economics 16(4): 185-209. Earle, L. (2012). ‘From Insurgent to Transgressive Citizenship: Housing, Social Movements and the Politics of Rights in São Paulo’. Journal of Latin American Studies 44(1): 97-126. Hernández, F. y Kellett, P. ‘Introduction. Reimagining the Informal in Latin America’. Hernández, F., Kellet, P. y Allen, L.K. (eds.) Rethinking the Informal City: Critical Perspectives from Latin America. New York: Berghahn Books, pp.1-19. Ioris, A. A.R. (2012). ‘The persistent water problems of Lima, Peru: Neoliberalism, institutional failures and social inequalities;. Singapore Journal of Tropical Geography 33: 335–350. Koonings, K. en Kruijt, D. (2007) ‘Fractured cities, second-class citizenship and urban violence’. Koonings, K. en Kruijt, D. (eds.) Fractured Cities. Social Exclusion, Urban Violence and Contested Spaces in Latin America. London: Zed Books, pp. 7-22. Portes, A., & Roberts, B. R. (2005). ‘The free-market city: Latin American urbanization in the years of the neoliberal:experiment’. Studies in Comparative International Development (SCID) 40(1): 43-82. Salcedo, R., & F. Sabatini (2010). ‘Gated communities and the poor in Santiago, Chile: Functional and symbolic integration in a context of aggressive capitalist colonization of lower‐class areas’. Housing Policy Debate 18(3): 577-606.

De definitieve literatuurlijst zal via Blackboard worden bekend gemaakt. Te bestuderen als voorbereiding voor de colleges, volgens het cursusprogramma.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
mw. Dr. S. Valdivia Rivera

Studiecoördinator: M.A.G. van Leeuwen MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

De aanwezigheid tijdens hoor- en werkcolleges is verplicht. Er mogen maximaal 3 bijeenkomsten gemist worden. Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum, kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen.